Intranytt

Först i sverige med forskarutbildning i digitala spel

Lars LundbergI mars inrättade fakultetsnämnden ett nytt forskarutbildningsämne på BTH, som heter ”utveckling av digitala spel”. Forskningen kommer att bedrivas i samarbete med högskolan på Gotland. BTH och Gotland blir därmed först i landet med en forskarutbildning i ämnet.

BTH har sedan tidigare haft ett samarbete med högskolan på Gotland genom Lena Trojer och via en av KK-stiftelsens forskarskolor. Initiativet till det nya ämnet kom från högskolan på Gotland, som saknar formella examinationsrättigheter att examinera doktorer. Därför var de tvungna att hitta en samarbetspartner som har examinationsrättigheter inom teknikområdet. Lars Lundberg, medlem i referensgruppen som är knuten till det nya ämnet, berättar mer om bakgrunden och varför detta är positivt för BTH.

Varför har ”utveckling av digitala spel” inrättats som nytt forskarutbildningsämne?

– För vår del är detta samarbetet mycket positivt. Vi är unika i Sverige, eftersom forskarutbildningsämnet inte finns någon annanstans i landet. Därför är detta helt i linje med BTH:s strategi att våga vara nytänkande och banbrytande. Det är även en viktig del i BTH:s strategi att ha en stark koppling mellan forskning och grundutbildning. Idag erbjuder vi kandidatutbildningar inom spelprogrammering och digitala spel, men vi har hittills inte haft samma fokus på detta område inom vår forskningsverksamhet. Dessutom är det ett intressant ämnesområde som attraherar studenter. Förhoppningsvis bidrar en stark forskningsunderbyggnad till en expansion i framtiden. Givetvis är det förstås också väldigt roligt att Gotland valde att ta kontakt med just BTH!

varför ville högskolan på gotland samarbeta med just bth?

– Jag tror att Gotland upplever att BTH:s verksamhet i Karlshamn och Ronneby stämde väl överens med deras intressen. Dessutom är vi en mindre och dynamisk högskola, vilket möjliggör för dem att kunna vara med och påverka och definiera ämnesområdet. Om Gotland istället hade inlett ett samarbete med någon av de större tekniska högskolorna så hade detta måhända inte varit lika självklart.

Hur kommer samarbetet att se ut i praktiken?

– Huvuddelen av doktoranderna kommer att vara verksamma vid högskolan på Gotland. Vi hoppas dock att vi snart även får doktorander i ämnet som är placerade i Blekinge. Initialt kommer också Craig Lindley, som är professor i gestaltning och produktion i digitala medier - inriktning spel och spelutveckling vid Gotlands högskola, att vara examinator för doktoranderna.

Hur säkerställer bth kvaliteten på forskarutbildningen inom ämnet?

– Eftersom BTH är det lärosäte som kommer att utexaminera forskarstuderanden inom utveckling av digitala spel så är det förstås viktigt att vi har en kvalitetsprocess. Samtliga doktorander kommer att ha två handledare, en från BTH och en från högskolan på Gotland. Vi har även inrättat en referensgrupp. Gruppen består av mig själv, Lena Trojer, Claes Wohlin, Stefan Johansson, Peter Ekdahl och Craig Lindley från Gotland.

Måste ”utveckling av digitala spel” vara ett eget forskarutbildningsämne?

– Fakultetsnämnden har diskuterat möjligheten att inrätta ”utveckling av digitala spel” som en inriktning inom ett av våra befintliga forskarutbildningsämnen. Digitala spel innehåller komponenter från flera olika ämnen och det är inte en självklarhet vilket ämne det i så fall skulle ha varit en inriktning inom. Nämnden ansåg dock att det är viktigt att synliggöra ämnet. Det är också strategiskt viktigt för både BTH och Gotland att området blir ett eget ämne.

Text: Madeleine Pettersson

Foto: Ola Andersson

tillbaka

Redigera
Share Dela