Webbanmälningar bidrar till ökningen av studenter

Ett webbaserat anmälningssystem infördes lite trevande i våras och är nu i full drift. alla typer av anmälningar till kurser och program kan nu lämnas valfritt via webben eller pappersblankett.

En kille sitter framför en bärbar dator.

Webben är klart populärast som redan tar cirka 80 procent av alla anmälningar. Detta har helt klart bidragit till att antalet anmälningar har ökat. Dock verkar det som att andelen mindre seriösa anmälningar också har ökat. Detta får vi acceptera och kompensera genom större överintag på främst de mest populära utbildningarna. Samtliga som ansöker till BTH får nu också en bekräftelse på sin anmälan vi e-post.

Andelen efteranmälningar fortsätter att öka, särskilt till fristående kurser, och svarar nu för 2/3 av alla anmälningar. För att effektivare hantera detta har nu varje sektion tillgång till listor på webben med behörighetsprövade och köplacerade reserver. Då lediga platser uppstår kan man på sektionen direkt anta personer från dessa listor och skicka antagningsbesked och välkomstbrev i samma utskick. Resultatet av detta är att den sökande kan ha all nödvändig information i brevlådan inom en vecka från ansökningstillfället.

Tidigare kunde det ta månader eller de kanske till och med var hänvisade till ett telefonnummer för att få mer information. En annan viktig konsekvens av att kontrollen över efterantagningen mer direkt has av sektionerna är att när man på sektionsnivå fattar beslut om en utökning av antalet platser på en viss utbildning kan det effektueras omedelbart och sökande som står på kö kan ha all nödvändig information redan dagen efter.

Detta har samtidigt inneburit ett högre tempo i hanteringen som påverkat både studerandeadministratörer och antagningshandläggare på hela BTH.

Ni ska alla känna er stolta över att konkret ha bidragit till att antalet studenter på BTH nu ökar!

Vill du veta mer?

Antagningen så här långt

Text: Tomas Johansson

Bild: www.sxc.hu

tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela