Tema blekinge studentregion

Studentregion – en utmärkelse från sfs

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) utser varje år årets studentstad. Förutsättningen för att få utmärkelsen är att man skickar in en ansökan till SFS. SFS styrelse kommer under sitt junisammanträde att utse en bedömargrupp som kommer att besöka kandidatstäderna och lämna ett förslag till beslut till SFS styrelse. SFS styrelse kommer sedan under hösten 2004 utse SFS Studentstad 2005.

Kriterierna för SFS Studentstad är fyra till antalet. Av dem är det ett som är ett avgörande kriterium, det vill säga det som är det viktigaste och som kommer att väga tyngst både för bedömargruppen och för SFS Styrelse. SFS Studentstad har en ny idé eller ett nytänkande som sprids till övriga Sveriges lärosäten, kommuner, studentkårer och näringsliv.

Övriga kriterier är:

1. Studentkår, lärosäte, kommun och näringslivsföreträdare ska alla vara delaktiga i en SFS Studentstadsansökan. Alla parter ska även vara aktiva deltagare i ett eventuellt SFS Studentstadsår.

2. Arrangemanget ska syfta till att förbättra för ALLA Sveriges studenter.

3. Arrangörerna ska stå som värd för minst ett större SFS-arrangemang under året.

Tidigare har bland annat Växjö, Sundsvall och senast Luleå, varit Sveriges bästa studentstad. 2004 utsägs ingen mottagare av utmärkelsen och från och med 2005 blir det möjligt att ansöka även som region.

Karlskrona, Ronneby och Karlshamn ska med gemensamma krafter bli Sveriges bästa Studentregion. Förutsättningen för att bli årets studentregion är en tydlig integration mellan studenter, kommuner, näringsliv och högskola. Studenterna är en självklarhet i arbetet och studenterna måste bidra till den gemensamma utvecklingsprocessen tillsammans med kommunerna, näringslivet och högskolan. Målet är en studentregion där studenterna tas omhand från första början, en studentregion där studenten är med i regionens och högskolans utveckling.

Text: Jenny Gustavsson

Källa: www.sfs.se, www.studentregion.se

tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela