Ökad säkerhet för personalen

Högskolan ska bli säkrare.Den 19-21 april har säkerhetskonsult Leif Lundin gjort en utvärdering av säkerheten i högskolans lokaler i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona. Detta med anledning av de många inbrott som högskolan råkat ut för under den senaste tiden.

– På ett av rektors frukostmöten tidigare i år kom det fram att flera ur personalen har känt obehag för att komma till skolan tidigt, eller jobba kvar sent. De har varit oroliga för överfall och liknande. Det är ett problem som vi måste åtgärda, säger Roland Westerberg, intendent på BTH.

– Överlag så är säkerheten god, och lokalerna är fina och fräscha, säger Leif Lundin.

Några detaljerade beskrivningar av läget kan han dock inte ge förrän rapporten, som blir resultatet av hans arbete, är färdigställd. Resultatet av utvärderingen kommer Leif Lundin att föredra för stora ledningsgruppen under deras sammanträde den 24 maj.

Leif Lundin är anlitad via Kammarkollegiet, och har gjort översynen tillsammans med Roland Westerberg.

Text: Jenny Gustavsson

Bild: www.sxc.hu

tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela