Intresset för it- och teknikutbildningar ökar

BTHs bord och roll-ups på plats på en skola

Den uppsökande studentrekryteringen med besök på gymnasieskolor och mindre mässor är avslutad för i år. Under två och en halv månad har arbetet med att informera om BTH och marknadsföra våra utbildningar direkt på plats hos gymnasieelever i södra Sverige pågått. Lärare, centrala studievägledare, informationsavdelningens informatör samt ett tiotal nyutbildade studentambassadörer har från slutet av januari till början av april, i sammanlagt 1500 mil, rest runt i två specialstripade bilar för att presentera våra utbildningar och berätta om fördelarna med att studera vid BTH.

Den bestående känslan är att det senaste årets artiklar och reportage i media om att det är svårt för företag att rekrytera utbildad personal till framför allt IT-området verkar ha slagit igenom hos ungdomarna och de intresserar sig mer än tidigare år för utbildningar inom teknik och Data/IT.

På grund av omständigheter som Informationsavdelningen inte har kunnat påverka har tyvärr antalet gymnasiebesök och andra studentrekryteringsaktiviteter minskat med nästan hälften i år jämfört med förra året. Vi har i år endast kunnat åka på drygt femtio aktiviteter jämfört med förra årets nästan hundra. Det känns lite ledsamt när intresset för BTH och våra utbildningar nu äntligen ökar och då vi i så många andra sammanhang varit mycket framgångsrika i varumärkesbyggandet och profileringen för att stärka vår image.

Det räcker inte med att kunna så ett frö. Vi måste bli bättre på att vattna, gödsla och skörda också. Blir vi inte det så kommer gräset alltid att vara grönare på andra sidan och vi kommer otvivelaktigt att tappa studenter till andra lärosäten. Universitet och högskolor som sneglat på oss i många år börjar nu arbeta allt mer fokuserat med relationsmarknadsföring och uppsökande studentrekrytering. Jag hoppas förutsättningarna för den uppsökande studentrekryteringen och bearbetningen av presumtiva studenter på relationsnivå kommer att vara högre prioriterat och ha ett större internt engagemang och vara mer professionellt och medvetet fokuserat inför nästa år.

De fantastiska insatser som gjordes förra året tror jag dock kommer att avspeglas även i årets antagning och vi får hoppas att det fina arbete som gjorts av alla inblandade i år också kommer att bidra med ett ökat antal sökande till den kommande höstterminen.

Nu fokuserar den uppsökande studentrekryteringen på förberedelser inför de stora nationella utbildningsmässorna i november. Då går startskottet för rekrytering av studenter till höstterminen 2008.

Text och bild: Joakim Ekberg

Redigera
Share Dela