Redaktionellt

Intranytt är en webbaserad personaltidning som ges ut var 6:e vecka. Tanken är att varje nummer ska ha ett aktuellt tema, och några stående ämnen, så som profilen, BTH i media och Personalavdelningen tipsar.

Som personal på högskolan har du stor möjlighet att påverka innehållet. Skriv kommentarer till det du läser, för upp ett intressant ämne för diskussion i en insändare, tipsa om nyheter, eller hjälp till med nästa nummer.

I redaktionen finns representanter från högskolans olika delar (målet är att alla sektioner, och de enheter som så önskar, ska vara representerade). Varje temanummer kan också ha ett antal medarbetare som är specialister på det aktuella temat.

Redaktion nr 1/2004

Jenny Gustavsson

Ing-Marie Billgren

Monica Nilsson

Josefin Dahlander

Ytterligare medverkande

Lars Haikola

Margareta Ahlström

Joakim Ekberg

Ulla Johansson

Magdalena Nordin

Johan Förander

Utgivningsplan, våren 04

nr 2. utkommer den 19 mars

nr 3. utkommer den 30 april

nr 4. utkommer den 4 juni

Observera att utgivningsdatumen är preliminära. Deadline för reportage och insändare är kl 12:00 fredagen före publiceringsdatum.

Teman för vårens nummer är inte fastställda. Välkomna med förslag!

Trevlig läsning!

Jenny Gustavsson, redaktör

pil Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela