Intranytt

Personalavdelningen tipsar

Idas-projektet

Vill du vara adept i ett nationellt mentorsprogram? IDAS är ett 3-årigt nationellt chefs- och ledarförsörjningsprojekt vars syfte är att få fler kvinnor på höga akademiska poster inom universitet och högskolor i Sverige. Gå in på www.idas.nu och läs hur du kan bli adept. På personalavdelningens hemsida under rubriken aktuellt > IDAS, hittar du också information och anmälningsblankett till mentorsprogrammet.

Nyanställda

Nyanställda från och med 2005-10-21. Anställda vars beslut inte var klara 2005-12-08 finns ej med i denna uppräkning.

EXR

Mario Kristiansson, projektassistent

Ola Lenander, projektassistent

TEK

Camilla Eriksson, studerandeadministratör

TKS

Lars Nilsson, projektassistent

Aleh Cherp, gästprofessor

Alina Mihaela Stefan, projektassistent

Försäkring vid tjänsteresa utanför sverige

Sverige har för närvarande avtal om sjukvårdsförmåner med de nordiska länderna, med övriga länder i EU samt med Algeriet, Australien och Québec.

Du som ska resa till ett land inom EU eller till ett annat konventionsland, bör ha med dig ett intyg från Försäkringskassan, som kan beställas via www.forsakringskassan.se. Detta intyg visar att du tillhör Försäkringskassan, så att du säkert får sjukvård enligt EU-reglerna respektive enligt konventionen, det vill säga utan annan kostnad än en eventuell patientavgift.

Du som ska resa till ett icke-konventionsland, bör ha med dig ett personligt försäkringskort (Swedish State Business Travel Insurance Certificate), som utfärdas av personalavdelningen. Syftet med kortet är att du snabbt ska få tillgång till akut sjukvård genom att sjukvårdsinrättningen genast kan konstatera att det finns en försäkring som täcker kostnaderna.

Text: Monica Nilsson

tillbaka

Redigera
Share Dela