Intranytt

Fanfarer, pompa och ståt

Årets akademiska högtid hölls fredagen den 7 oktober i first hotel statts festvåning i karlskrona. det har blivit en tradition att fira högtiden i dessa lokaler, då dess ståtliga inredning med förgyllda väggdekorationer och vackra takkronor ramar in festligheterna på ett passande sätt.

De promoverade doktorerna med hattar på.

Ceremonierna inleddes med att styrelseordförande Karin Johansson hälsade alla gäster hjärtligt välkomna och lämnade sedan över ordet till Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omlinger som höll högtidstalet.

Av rektor installerades därefter Ingrid Millbourn vid TKS till professor i historia och Sara Eriksén vid samma sektion till professor i interaktion och systemdesign. Ingrid Millbourn kunde på grund av utlandsresa inte närvara under högtiden.

Årets promotor var Lena Trojer, professor i IT- och genusvetenskap vid TKS. Lena hade nöjet att promovera döljande doktorer:

 • Mikael Svahnberg - ”Supporting Software Architecture Evolution, Architecture Selection and Variability”, BTH 31 oktober, 2003
 • Ylva Gislén - ”Rum för handling – Kollaborativt tänkande i digitala medier”, Malmö Högskola 10 november, 2003
 • Anders Jönsson - “Lean Prototyping of Multi-body and Mechatronic Systems”, BTH 17 december, 2004
 • Martin Johansson - “Participatory inquiry - Collaborative Design”, BTH 20 januari, 2005
 • Sharon Kao-Walter -”On the Fracture of Thin Laminates”, BTH 11 februari, 2005
 • Christina Björkman - ”Crossing Boundaries, Focusing Foundations, Trying Translations: Feminist Technoscience Strategies in Computer Science”, BTH 23 maj, 2005
 • Mathias Winberg -”Noise and Vibration Control of Combustion Engine Vehicles”, BTH 9 juni, 2005
 • Kari Rönkkö - ”Making the Method Work”, BTH 10 juni, 2005

Följande personer med anknytning till BTH har under året disputerat vid annat lärosäte och uppmärksammades därför också under högtiden:

 • Staffan Stranne
 • Rose-Marie Olsson
 • Johan Cronehed
 • Annika Larsson-Mauleon

Under högtiden delades det även ut priser i tre kategorier. Först hedrades årets forskare, Lars Emmelin, av Blekinge forskningsstiftelse och fick motta diplom och en blomsterbukett ur rektor Lars Haikolas hand. Rektor delade ut även ut högskolans pedagogiska pris som i år gick till Marie Aurell vid MAM. Blekinge Studentkår i form av studentkårsordförande Peter Bengtsson hade till sist äran att dela ut priset till årets lärare som detta år var Stefan Hellmer, också han från MAM.

Fler bilder från den akademiska högtiden

Text: Annicka Engblom

Bilder: Mats Kockum

tillbaka

Redigera
Share Dela