Långsiktigt samarbete med Rwanda

Gruppbild när rektorn för National University of Rwanda besökte BTH

Blekinge Tekniska Högskola har haft ett samarbete med National University of Rwanda, NUR, i snart sex år tack vare ett Sida-finansierat projekt. man har nyligen gått in i en andra period som sträcker sig fram till 2010.

Samarbetet började med att NUR var ute efter partners för att utveckla sig själva inom olika områden. Man åkte till Sverige för att träffa Sida och olika lärosäten, däribland BTH. Målet för NUR var att hitta samarbetspartners inom bibliotek, infrastruktur inom data, fred och utveckling, ICT, medicin, lärarutbildning och miljö.

NUR fick själva välja samarbetspartners och man valde då att samarbeta med BTH inom ICT, bibliotek och infrastruktur inom data. Göteborgs universitet och Linköpings universitet är samarbetspartners inom de andra delarna.

När det gäller ICT, som står för Information Communication Technology, handlar samarbetet om att ett mastersprogram inom ämnet har startats upp i Rwanda. Egentligen finansierar Sida bara forskarutbildning, men när det stod klart att kandidatprogrammet i ICT i Rwanda var bristfälligt och det inte fanns något mellanting innan forskarutbildningen valde man ändå att satsa på att utveckla ett mastersprogram. Representanter från Sektionen för teknik har varit i Rwanda och tittat på det befintliga kandidatprogrammet för att se vad som skulle krävas av mastersprogrammet och man har även varit på plats och undervisat.

Finansieringen kommer från Sida/SAREC och mycket av arbetet handlar om att bygga upp kompetensen i landet som till stor del försvann i folkmordet 1994. Tanken är att de som går mastersprogrammet ska bli doktorander och sedan lärare.

- Förhoppningsvis kommer de första doktoranderna hit i vår. I stort sett hela den första årskullen fick jobb innan de gått klart utbildningen, så vi tappade ju en hel årskull där, säger Sofia Moestedt Westerberg.

För de två andra delarna i samarbetet, bibliotek och datainfrastrukturen, handlar det mer om ett rådgivande arbete. Hur kan man utvecklas inom biblioteket? BTH:s bibliotek har haft en rådgivande roll, alla beslut har fattats i Rwanda. Samma sak gäller för data. Där handlar mycket av arbetet om att titta på det som finns och hur det används. Saker som är självklara för oss, som till exempel bredband och email, finns inte med samma sorts lösningar där.

I slutet av september besökte NUR:s rektor Silas Lwakabamba BTH för att diskutera projektet och hur man tänker gå vidare.

- Finansiering från Sida/Sarek är tänkt att handla om forskningssamarbete. Men det är viktigt och bra att man även ser behovet av bibliotek och data för att forskningen ska fungera, säger Sofia Moestedt Westerberg.

Bild från universitetet i Rwanda

Faktaruta

Sida/SAREC är en av Sidas fem ämnesavdelningar och är avdelningen för forskningssamarbete.

SAREC har som övergripande mål att bidra till att stärka utvecklingsländers forskningskapacitet och främja forskning som bidrar till fattigdomsbekämpning och en rättvis och hållbar global utveckling. Avdelningen skall vidare bidra till att stärka utvecklingsrelevant forskning i Sverige.

Text: Sara Persson

Bild: Sofia Moestedt Westerberg och Sara Persson

Redigera
Share Dela