intranytt

Ny forskningsetisk kommitté i sydost

Ingrid runeson, lektor i omvårdnad på högskolan i kalmar, fick under våren 2004 ett uppdrag att bilda en regional forskningsetisk kommitté.

En grupp bestående av representanter från Högskolan i Kalmar, Blekinge Tekniska Högskola, Växjö universitet och Kalmar samt Blekinge läns landsting har utarbetar ett förslag på en gemensam kommitté. Förslaget ligger nu på förvaltningschefernas bord och ska förhoppningsvis upp på nästa högskolestyrelse, 29 april.

Från och med 1 januari, 2004, gäller en ny lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). Lagen gäller prövning av forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson, som utförs enligt en metod som syftar till att påverka försökspersonen fysiskt eller psykiskt, som avser studier på biologiskt material från människa och som kan härledas till denna människa (levande eller avliden).

Den nya forskningsetiska lagstiftningen innebär vissa viktiga skillnader i praxis i jämförelse med tidigare forskningsetiska dokument och riktlinjer. Viss forskning faller utanför det nämnderna enligt lagen ska bedöma. Nämnderna utför exempelvis ingen granskning av studentuppsatser på kandidat- och magisternivå om dessa inte är en del av ett etablerat forskningsprojekt. Som en följd av detta har ett flertal lärosäten bildat lokala forskningsetiska kommittéer.

Göran Holst har representerat både BTH och landstinget i Blekinge och dess forskningskommitté i arbetsgruppen.

– Landstinget ser etikkommittén som ett av flera lämpliga forum för samarbete mellan landstinget och BTH, säger Göran Holst.

Vill du veta mer?

Pilwww.forskningsetikprovning.se

pilwww.codex.uu.se

linje

Text: Karin Alvelid/Ulrika Bengtsson Verde, Högskolan i Kalmar (sista stycket: Jenny Gustavsson)

pil tillbaka

Redigera
Share Dela