Årets rudolf meidner-pris till jonas sjölander

Jonas Sjölander

Rudolf meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia 2007 tilldelas fil dr jonas sjölander.

Jonas Sjölander är historiker och har varit verksam vid Blekinge Tekniska Högskola 2000-2006. Som doktorand i historia vid BTH disputerade han 2005 vid Växjö universitet, med avhandlingen Solidaritetens omvägar. Facklig internationalism i den tredje industriella revolutionen - (LM) Ericsson, svenska Metall och Ericssonsarbetarna i Colombia 1973-1993, Acta Wexionensia 72, Växjö 2005. Utöver avhandlingen har Sjölander varit en produktiv och efterfrågad forskare med ett flertal publikationer, föredrag och konferensbidrag. Han arbetade som lärare i historia vid BTH fram till 2007.

Sjölanders avhandling fokuserar på åren kring 1980, då det skedde ett fackligt utbyte mellan Metall i Sverige och Sintraericsson, fackföreningen vid LM Ericssons fabriker i Colombia. Samtidigt var debatten intensiv kring de svenska storföretagens personalpolitik i Latinamerika. I tidningsartiklar med rubriker som ”Storm mot LM-fabrik”, ”Svenska företag krossar facket” och ”AGA och LM krossar våra fackföreningar” framställdes de svenska företagens politik som fackföreningsfientlig, cynisk och brutal. Men det var inte bara företagen som kritiserades. Även de svenska fackliga organisationerna kritiserades för att inte tillräckligt stödja de latinamerikanska organisationerna.

I avhandlingen undersöks svensk facklig internationell strategi och praktik. Bokens perspektiv anknyter till såväl världssystemteori som postkolonial teoribildning. Den centrala frågan är: Varför utvecklades aldrig förbindelserna mellan Samorganisationen i Sverige och Sintraericsson i Colombia till ett solidariskt koncernfackligt samarbete? Frågeställningen ger upphov till samhällshistoriska analyser av asymmetriska relationer mellan den industrialiserade världens centrum och periferi.

Sjölanders avhandling är nydanande, och leder solidaritets-, klass-, och strategibegreppen in på nya vägar. Den pekar framåt mot ett forskningsfält som torde belysa inte bara hur svenska företag agerar internationellt, utan också hur fackligt agerande i Sverige står i relation till solidariteten med fackliga organisationer i den tredje världen.

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades 1994, och prissumman är 25.000 kr. Rådets nuvarande ordförande är Villy Bergström.

Jonas Sjölanders utmärkelse är, utöver hans egna förtjänster, en ytterligare bekräftelse på den höga forskningskvalitet som kännetecknar BTH, även inom forskningsområden som humaniora och samhällsvetenskap.

Text: Staffan Stranne

Redigera
Share Dela