Två fullspäckade dagar om hur vi bygger staden

Plan och byggdagar

850 deltagare lockades till karlskrona för att under två hela dagar diskutera ”hur bygger vi staden” vid årets plan- och byggdagar. konferensen är boverkets största och arrangerades i år i samarbete med bth och karlskrona kommun.

Konferensen tjuvstartade den 3 september med en paneldebatt som både blev inledningen på årets plan- och byggdagar men också en kick off för studenterna på Fysisk Planering vid BTH.

Gösta Blucher, forskningsledare vid BTH men även Boverkets första generaldirektör, inledde diskussionerna och tog publiken med på en resa om det kommunala planmonopolet. Resan börjar i mitten av 1800-talet, via utvecklingen som genomfördes av Herman Ygberg under 1900-talets början och vidare till 40-tal och 70-tal när planmonopolet stärktes. Resan ledde fram till 2000-talet och funderingar över vad som kommer att hända nu.

Det var också dessa frågor som följde med in i den efterföljande paneldiskussionen där professor Jan-Evert Nilsson från BTH, planeringschef Kristina Thorvaldsson, stadsbyggnadschef Eva Sjölin, professor Thomas Kalbro från KTH samt Mårten Dunér och Lars Brask från Boverket deltog.

Diskussionen tog upp bland annat frågor om huruvida planmonopolet tjänat ut, om stadsarkitekterna ska ha mer makt och om man ska ta hårdare tag mot kommunerna. Paneldiskussionen genomsyrades inte bara av intressanta tankar och svar, utan även av en tydlig lättsamhet som många gånger lockade publiken till skratt.

Konferensens två dagar var fullspäckade med seminarier och aktiviteter. Seminariet ”Klimatet utmanar staden” tog upp frågor om hur man ska planera och bygga staden med tanke på de nya krav som klimatförändringarna ställer på samhället.

Gunn Persson från SMHI gav en bild av hur klimatet kan komma att se ut i framtiden, baserat på den utveckling som skett de senaste 100 åren med en väldigt snabb ökning av koldioxid.

– Det vi redan gjort har vi inte sett effekten fullt ut av än, sa Gunn Persson.

Kjell-Åke Holmgren berättade om hur man hanterat klimatfrågorna i utbyggnaden av Lomma hamn. Carl-Eric Hagentoft från Chalmers gav åhörarna en inblick i hur byggnader påverkas av klimatvariationer. Det handlar om allt från stormskador och översvämningar till hur en vägg påverkas av att utsättas för horisontellt regn, så kallat slagregn.

Mingel utanför konserthuset

På Boverkets hemsida kan man titta på en reportagefilm från konferensen och det går även att läsa sammanfattningar från några av seminarierna.

Klicka här för att komma till Boverkets hemsida

Text och bild Sara Persson

Redigera
Share Dela