Personalavdelningen tipsar:

Semestertider

Det börjar närma sig en lång och härlig sommarsemester. kanske har de flesta av er redan lämnat in en semesteransökan. det här kan ändå vara intressant information inför nästa gång det är dags. och för er som inte har lämnat in någon ansökan än – planera in minst en månads ledighet. det gör gott, dessutom är det lag på det.

En man i badbyxor ligger i en hängmatta på en sandstrand. Havet är turkosfärgat.

Minst fyra veckors sammanhängande ledighet

Semesterlagen hör till en av arbetsmarknadens skyddslagar och syftet med lagen är att ge de anställda garanterad rätt till ledighet för vila och rekreation. Semesterlagen har en koppling till de anställdas arbetsmiljö, som på grund av höga ohälsotal kommit att få allt mer betydelse. Det är viktigt att de anställda får den semesterledighet de har rätt till.

Huvudsemestern ska enligt semesterlagen uppgå till minst fyra veckors sammanhängande ledighet och förläggas till perioden juni-augusti. Om en anställd avstår från semester under denna period, för att i stället vara ledig någon annan tid, bör detta avtalas skriftligt. Om den anställde och arbetsgivaren är överens om semesterförläggningen är det inte nödvändigt med ett avtal, men för att undvika missförstånd och feltolkningar kan det vara bra att skriva ett i alla fall.

Max fyrtio sparade dagar

Dagar utöver de tjugo som ska tas ut under sommarhalvåret kan sparas och tas ut ett senare år, men du får endast ha fyrtio sparade semesterdagar. Den anställde måste ta ut sina betalda semesterdagar i ledig tid. Man får alltså inte komma överens om att ta ut semesterlönen i pengar istället för ledighet. Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetstagarna tar ut sina betalda semesterdagar under semesteråret.

Semesteransökningar bör komma till personalavdelningen i god tid, senast den tionde innevarande månad, för att semestertillägg ska kunna betalas ut i tid. Sommarsemestern bör dock vara planerad några månader i förväg.

Ansök om tjänstledighet i tid

Om du ska begära tjänstledighet mer än enstaka dagar, behöver personalavdelningen få in din ansökan minst en månad i förväg. Tjänstledigheter under sex månader beviljas av respektive sektions-, enhets- eller avdelningschef, medan tjänstledigheter över sex månader beviljas av förvaltningschefen, efter tillstyrkande av respektive sektions-, enhets- eller avdelningschef.

När har du rätt till tjänstledighet?

Den som har en tillsvidareanställning och som omfattas av ALFA-avtalet skall beviljas ledighet, för att ha en annan anställning som omfattas av ALFA för bestämd tid eller tills vidare dock längst tre år. Längre ledighet kan beviljas om det finns särskilda skäl.

Även i andra fall får en arbetstagare vara ledig för att ha en annan anställning, om arbetsgivaren medger det. En sådan ledighet får omfatta högst sex månader, om inte arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl för längre ledighet. Man har också rätt att vara tjänstledig för att vara ledamot av riksdagen, för studier, för viss tjänstgöring i totalförsvaret och för föräldraledighet.

En arbetstagare, som vill avbryta tjänstledigheten ska informera arbetsgivaren senast två månader före den tidpunkt då arbetstagaren vill gå tillbaka till arbetet i den ursprungliga anställningen.

Vill du veta mer?

För ytterligare information om tjänstledigheter se Personalhandboken och länkningen till ALFA-avtalet.

Text: Monica Nilsson, Jenny Gustavsson

Bild: www.sxc.hu

tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela