Intranytt

Tema: skolstart

Fler internationella studenter i år

Antalet internationella studenter på bth låg förra året på omkring fem procent av den totala studentpopulationen. och det ser ut som att det blir fler än så i år.

I år är 1239 internationella studenter antagna till magisterstudier på BTH och av dessa har 893 svarat ja. Utifrån dessa siffror är det dock svårt att avgöra hur många som verkligen kommer att dyka upp. Det är första året International Office har ett fungerande IT-stöd för de som tackar ja till sin utbildningsplats, så det finns ingen statistik från tidigare år att jämföra med.

Yogesh Bhole, Maria Chitul, Magnus Campos, studenter på BTH förra läsåret.

Förhoppning på 400

– Eftersom vi har cirka 300 beviljade visum skulle jag gissa att 280 av dem kommer. Det finns fler som verkligen har för avsikt att komma, men de får avslag på visumansökan eller liknande, berättar Erika Qvist på International Office. Vi vet inte heller hur många studenter som inte har visumkrav, det vill säga Européer och studenter som redan vistas i Sverige, som har för avsikt att komma. Totalt hoppas vi på upp emot 400 studenter.

Inte många som försvinner

Under vecka 38 kunde man läsa i pressen att många av de som beviljas visum för studier i Sverige och andra Europeiska länder aldrig tar sin utbildningsplats i anspråk. Anledningarna till detta är många.

– När de inser hur svårt det kan vara att få extrajobb här i regionen väljer de en annan studieort istället. Och så finns det alltid de som behöver uppskov för att de själva eller en nära familjemedlem blir sjuk. Visst är det några som försvinner, men vi upplever inte att det är särskilt många, berättar Erika Qvist. Förra året var det tolv studenter som vi inte vet vart de tog vägen.

Kommentar: I slutet på vecka 36 hade ungefär 200 internationella magisterstudenter anlänt till BTH. Dessutom hade 21 kinesiska studenter som ska läsa engelsk litteratur på C-nivå och 50 Erasmusstudenter kommit. Fortfarande anländer det varje dag fler studenter. Antalet beviljade visum för studenter på BTH var närmare 300.

Text: Jenny Gustavsson

Foto: Marcus Palmgren

tillbaka

Redigera
Share Dela