Ökat intresse för it- och teknikutbildningar

Den uppsökande studentrekryteringen inför antagningen hösten 2004 är i full gång och vi har redan varit ute på sex aktiviteter i Klippan, Helsingborg, Ängelholm, Skara, Jönköping och Alnarp under vecka 6.

Vi tycker oss, redan på ett så här tidigt stadium, se ett större intresse för studier inom teknik- och IT-utbildningar jämfört med hur det sett ut de senaste tre åren. Det är för tidigt att dra några generella slutsatser redan nu men vi hoppas att denna första känsla av ökat intresse för BTH och våra utbildningar håller i sig och att fler kommer att söka till oss hösten 2004.

Text: Joakim Ekberg

pil Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela