Information inför semestern

Din myndighet måste kunna läsa din e-post på

Semestern

Om du arbetar på en myndighet och har en personlig e-postadress måste du se till att någon annan på myndigheten kan vittja din e-brevlåda när du är på semester. Man måste kunna komma åt meddelanden som kan vara allmän handling. Det har Justitieombudsmannen (JO) beslutat. E-postmeddelanden som kommer till en befattningshavares brevlåda kan vara allmän handling. Detta ska prövas skyndsamt, vilket kräver att handlingen är tillgänglig för myndigheten. Förhållandet ändras inte av att den som har skickat meddelandet får ett svarsmeddelande som säger att mottagaren är på semester.

Om vi använder ”Out of office-funktionen” vid semester eller annan långledighet måste vi hänvisa till annan person, som har minst samma beslutsbefogenheter som den person som ska vara ledig.

Detsamma gäller personadresserad /direktadresserad försändelse, då en persons namn står överst på ett brev med BTHs adress. Sådana brev anses som allmän handling om det rör BTHs verksamhet. De får inte öppnas utan ett särskilt medgivande från den brevet är ställt till. Ett medgivande kan vara muntligt eller skriftligt, men av praktiska skäl kan skriftliga medgivanden vara att föredra. En tjänsteman är inte skyldig att lämna ett sådant medgivande, men inkommande allmänna handlingar får inte bli liggande i oöppnade kuvert p g a att adressaten är på tjänsteresa eller har semester och inte har möjlighet att öppna sin post. I personalhandboken finns en blankett ”Medgivande till öppnande av personadresserad post”.

Information om förläggning av lärares semester

Lärare vid Blekinge Tekniska Högskola som har valt s k “förtroendesemester” kommer enligt vårt lokala ALFA-avtal att få sin semester utlagd från midsommar och framåt det antal dagar som man är berättigad till för år 2007.

Lärare som enligt överenskommelse med sin sektion t ex kommer att arbeta i någon sommarkurs eller delta i någon konferens skall anmäla detta till resp sektion och till personalavdelningen. Överenskommelse görs med sektionen om uttag av semester på annan tid. Önskar man spara semesterdagar av sådant skäl finns regler för hur detta skall gå till i vårt lokala ALFA-avtal. All frånvaro måste i sådant fall rapporteras då förtroendearbetstid inte längre är tillämpligt.

Lärare som kommer att åka på tjänsteresa under tiden för den utlagda semestern skall också anmäla detta för att försäkringsregler skall gälla vid ev olyckstillbud. Glöm inte föräskringskortet som Du får via personalavdelningen vid tjänsteresa utanför EU.

Om du blir sjuk

Blir du sjuk under din semester och vill byta ut semesterledigheten mot sjukledighet, ska du snarast möjligt kontakta din sektion/enhet eller personalavdelningen.

Om det sker ett olycksfall

Under semester eller kompensationsledighet gäller ej arbetsskadeförsäkring eller personskadeavtal. Detta innebär bland annat att om en olycka drabbar en anställd med semester, som ändå befinner sig på arbetsplatsen, räknas det inte som en arbetsskada. Om en sådan händelse inträffar är det nödvändigt att ha en privat olycksfallsförsäkring.

Nyanställda vid högskolan

Nyanställda fr o m 2007-04-01. Anställda vars beslut inte var klara 2007-06-08 finns ej med i denna uppräkning.

Ctup

Sabrina Florkowski, projektassistent

Dat

Joakim Reinius, systemadministratör

Exr

Kajsa Beckman, internationell handläggare

AnnaSara Bergkvist, enhetsadministratör

Marie-Louise Mahre, projektkoordinator

For

Karin Nordgren, Ladok-/antagningshandläggare

Helena Persson, alumnikoordinator

Hal

Catherin Persson, utbildare i vård och omsorg

Tek

Sebastian Barney, doktorand inom programvaruteknik

Syed Shahid Mujtaba, doktorand inom programvaruteknik

Christian Schüldt, projektassistent

Tomas Sokoler, projektledare

Redigera
Share Dela