Intranytt

Personalavdelningen tipsar:

Information inför semestern

MailboxDIN MYNDIGHET MÅSTE KUNNA LÄSA DIN E-POST PÅ SEMESTERN

Om du arbetar på en myndighet och har en personlig e-postadress måste du se till att någon annan på myndigheten kan vittja din e-brevlåda när du är på semester. Man måste kunna komma åt meddelanden som kan vara allmän handling. Det har Justitieombudsmannen (JO) beslutat. E-postmeddelanden som kommer till en befattningshavares brevlåda kan vara allmän handling. Detta ska prövas skyndsamt, vilket kräver att handlingen är tillgänglig för myndigheten. Förhållandet ändras inte av att den som har skickat meddelandet får ett svarsmeddelande som säger att mottagaren är på semester.

Om du blir sjuk

Blir du sjuk under din semester och vill byta ut semesterledigheten mot sjukledighet, ska du snarast möjligt kontakta din sektion/enhet eller personalavdelningen.

För dig med förtroendearbetstid

Semesterledigheten för de lärare, som har förtroendearbetstid, läggs ut från och med 27 juni och det antal dagar vederbörande har rätt till.

Om det sker ett olycksfall

Under semester eller kompensationsledighet gäller ej arbetsskadeförsäkring eller personskadeavtal. Detta innebär bland annat att om en olycka drabbar en anställd med semester, som ändå befinner sig på arbetsplatsen, räknas det inte som en arbetsskada. Om en sådan händelse inträffar är det nödvändigt att ha en privat olycksfallsförsäkring.

Text: Monica Nilsson

Bild: www.sxc.hu

tillbaka

Redigera
Share Dela