Akademi sydost möter departementet

De tre rektorerna och styrelseordförandena ska träffa statssekreteraren på utbildningsdepartementet, Peter Honeth, den 2 februari.

Styrgruppen avser till departementet överlämna dels ett informationspaket som består av en lägesrapport för Akademi sydost samt en redogörelse för hur de anslagna medlen använts och en skrivelse som innehåller framställan om medel för 2007-2008.

Redigera
Share Dela