Gemensam lärarutbildning

Anders Fransson och Edgar Almén presenterade en halvtidsrapport från delprojektet Gemensam lärarutbildning. Bakom rapporten står också Berit Askling. I projektgruppen har även ingått Inger Edfors-Lilja (HiK) Margareta Havung (HiK) Stefan Höjelid (Vxu) Lars Wennerström (Vxu) Benny Lövström (BTH) och Heléne Ivarsson (BTH).

Rapporten presenterar ett underlag för diskussion inför de förslag till en formaliserad samverkan inom lärarutbildningen, som projektgruppen skall lämna i sin slutrapport i april 2007.

Projektets externa projektledning har ställt samman några jämförande uppgifter om lärarutbildningarna i Högskolan i Kalmar och Växjö universitet, liksom redan genomförda inventeringar av samverkansmöjligheter och pågående samverkansförsök i sydostregionen.

Vidare ges en orientering om nuvarande och tidigare reform- och förändringsarbete i lärarutbildningen samt nationella och internationella erfarenheter av allianser och fusioner mellan lärosäten som underlag för en diskussion om vad som i ett sydostsammanhang framstår som angelägna förbättringssträvanden inom lärarutbildningen och på vilket sätt olika former för samverkan kan ses som strategiska "redskap". Några olika modeller presenteras för hur uttrycket "en gemensam lärarutbildning" kan uttolkas och gestaltas med avseende på innehåll och beslutsstruktur.

Styrgruppen tackade för delrapporten. Slutrapportering ska ske i början av april.

Redigera
Share Dela