Intranytt

Tema: forskningsetik

Gränsöverskridande forskning

Att som vit, svensk och kvinna ställa frågor om äldre svarta människors privatliv i ett land färgat av apartheid väcker många etiska frågor. doris bohman är nyss hemkommen från sydafrika där hon undersöker åldrandet och äldrevården.

Två deltagare från studien tillsammans med Sharon Vasuthevan och Doris Bohman

– I början var det ett problem att vara vit och dessutom kvinna. Som vit sågs jag som en maktfaktor och som kvinna var det svårt med kommunikationen med männen. Men efter ett tag etableras en kontakt med deltagarna och kommunikationen blir ärligare. När jag hade analyserat materialet från de första intervjuerna gick jag tillbaks till gruppen och diskuterade mitt resultat. Hade jag uppfattat dem rätt? Då var det flera som kompletterade med saker och de medgav att de hade sett mig som en representant för makten och inte varit helt öppna.

Frivilliga deltagare

Doris Bohman gör en etnografisk studie i en grupp med 16 äldre svarta människor på Sydafrikas landsbygd. Gruppen har hon träffat en till två gånger om året sedan 2001. I fokusgrupper har de talat om sitt dagliga liv och äldres roll i familjen och var och en har sedan deltagit i djupintervjuer om äldres syn på hälsa och sjukdom.

Det fanns inget statistiskt material varifrån Doris Bohman kunde göra urvalet av deltagare till studien. Istället valdes de ut via kontaktpersoner och möten dit frivilliga fick komma. När man studerar en utsatt grupp som lever med väldigt knappa resurser är det väldigt viktigt att deltagarna behandlas med respekt. Det behöver kontinuerligt information om vad som görs och vad resultatet blir.

Ger dem en röst

– Det är extra viktigt att de inte på något sätt uppmuntras till höga förväntningar på forskningens resultat. Det vi kan erbjuda dem är en röst, inte en väg ut ur fattigdomen eller en lösning på deras akuta problem. Det är inte alls ovanligt att förväntningarna blir mycket höga och att man ser oss som kallade av gud.

För att kunna genomföra studien sökte Doris Bohman tillstånd hos etiska rådet både i Sverige och i Sydafrika. I Sydafrika är det väldigt noga med tillstånd när det gäller forskningsetiska aspekter.

– Det finns en oro för att vissa grupper ska bli ”använda”. Det är känsligt och blir lätt kolonialistiskt så fort européer vill göra undersökningar av utsatta grupper.

Underlättar förståelsen

Doris Bohman ingår i ett team av både sydafrikanska och svenska forskare och hennes sydafrikanska kollega, Sharon Vasuthevan, har utvecklat en plan för äldrevården i Sydafrika.

– Jag lyfter fram synen på hälsa och sjukdom, vilket har blivit en prioriterad fråga i Sydafrika då 80 procent av den svarta befolkningen använder sig av traditionell medicin i förstahand. Min forskning bidrar också till att öka kännedomen om synen på äldre i olika kulturer och underlättar för förståelsen av framför allt de afrikanska grupper som kommer till Sverige.

Bild från området i Sydafrika där studien genomförs.

Text: Jenny Gustavsson

Foto: Doris Bohman mfl

tillbaka

Redigera
Share Dela