Bth:s nya styrelse utsedd

Regeringen har utsett en ny styrelse för BTH. Ordförande för styrelsen blir marknadsekonomen Akbar Seddigh. Den nya styrelsen föreslås börja gälla från och med första maj.

BTH lämnade i början av april in ett förslag till vilka medlemmar som skulle ingå i den nya styrelsen.

Principerna för förslaget har diskuterats inom BTH:s ledningsgrupper där bland annat studentrepresentation och facklig representation finns. Principerna och namnförslag har diskuterats med företrädare för Sydsvenska handelskammaren, Region Blekinge och Landstinget Blekinge.

Tillträdande rektor Ursula Hass har haft det avgörande inflytandet över förslaget till ny styrelse.

Ordförande och övriga styrelseledamöter blir:

Akbar Seddigh, marknadsekonom

Mikael Blomqvist, VD

Kalle Sandström, landstingsråd

Agneta Bladh, rektor

Nahid Shahmehri, professor

Håkan Eriksson, professor

Gunilla Jönson, professor

Henrik Pålsson, vice president

Redigera
Share Dela