HAL marknadsförs på film

Sektionen för Hälsa har under höstterminen 2006 tillsammans med Peter Blaschke utarbetat två filmer, som beskriver delar av verksamheten vid sektionen. Filmerna handlar dels om Problembaserat Lärande såsom det bedrivs vid sektionen, dels om de verksamhetsförlagda studierna inom sjuksköterskeutbildningen och finns tillgängliga på HAL:s hemsida.

Sektionen enades om pedagogiken Problembaserat Lärande och införde den i sjuksköterskeutbildningen vid höstterminens start år 2001. Vi kände att denna pedagogik låg mer i tiden. Eftersom vi hade stora klasser upplevde vi att studenterna var anonyma och att det kunde vara svårt att uppmärksamma de studenter som var i behov av stöd. Det fanns dessutom svårigheter att integrera teori och praktik osv.

Den PBL-form som sektionen bedriver har sin utgångspunkt i processorienterat arbetssätt. Varje basgrupp består av åtta-tio studenter samt en handledare. Basgruppen är beständig under en termin därefter byts gruppsammansättningen.

Av handledaren krävs en generell kunskap inom ämnesområdena/yrkesområdet – ej detaljerad specialistkunskap. Handledaren skall inte vara gruppens arbetsledare eller kunskapsöverbringare. Däremot skall handledaren stimulera studenterna till nytänkande, nyfikenhet och problemlösning samt ge återkoppling. Det är dock väsentligt att handledaren hjälper studenterna att hitta rätt nivå för studierna. Vidare skall handledaren bistå studenterna med stöd i deras process att lära känna sig själva och öka deras självständighet.

Klicka här för att se filmen

Verksamhetsförlagda studier ingår i vissa utbildningar. Dessa studier bedrivs inom aktuellt verksamhetsområde för respektive utbildning. Sektionen har också tillgång till utbildningsavdelningar (KUB:er), som vi som en av de första i Sverige utformade tillsammans med Landstinget Blekinge. Dessa utbildningsavdelningar används till studenter inom sjuksköterskeprogrammet. Med hjälp av de verksamhetsförlagda studierna får studenterna möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt handlande samtidigt som deras erfarenheter och upplevelser ligger till grund för diskussioner i den teoretiska utbildningen. Verksamhetsförlagda studier på en KUB medför:

  • att den nyutbildade sjuksköterskan blir trygg, kunnig och säker i sin yrkesutövning
  • att ha tillgång till handledarutbildade sjuksköterskor
  • att studenter på sikt kan få möjlighet att delta i evidensbaserad omvårdnadsforskning

Dessutom är det tänkt att KUB:en skall vara en modell för kunskapsbaserad omvårdnad av högsta kvalitet.

Klicka här för att se filmen

Under följande webbadress finns artikeln Långa perioder med klinisk utbildning och stort ansvar, som handlar om KUB:ens verksamhet

Klicka här (pdf-dokument)

Text: Marianne Lagerholm & Sigrid Johansson

Redigera
Share Dela