Ett mer balanserat högskoleprov på väg

Den 27 oktober ges högskoleprovet för sextiotredje gången och sedan starten 1977 har över en miljon personer skrivit provet. på högskoleverket och vid umeå universitet arbetar man nu med att utveckla provet. om allt går som planerat kommer det nya högskoleprovet att lanseras under 2009.

Nils Olsson arbetar som utredare på Högskoleverket och är projektledare för det utvecklingsarbete av högskoleprovet som just nu pågår vid Umeå universitet. Syftet med utvecklingsarbetet är att göra högskoleprovet bättre på att förutsäga studieframgång, dvs. öka provets prognosvärde.

Under de senaste åren har det riktats en del kritik mot högskoleprovet. Kritiken har bl.a. handlat om att det delprov som mäter ordförståelse har alltför stor vikt.
-Vi har tagit till oss kritiken och arbetar nu med att förändra provets innehåll, säger Nils Olsson.
- Idag består högskoleprovet till två tredjedelar av läsförståelse och ordkunskap. Vi kommer därför att förändra provet så att det blir mer balanserat. Det ska bli möjligt att urskilja två block i provet, ett verbalt block och ett analytiskt/kvantitativt block.

Ett av de nya delproven kommer att handla om grundläggande matematiska färdigheter.
- Matematikkunskaper är färskvara och vi vill sända signalen att grundläggande färdigheter i matematik är viktigt inom de flesta utbildningsområden.

Det nuvarande delprovet ORD kommer att minskas och ersättas med ett delprov där det gäller att komplettera meningar med ord som utelämnats. De nya delproven har prövats ut i mindre skala och resultaten är positiva.
- Det nya högskoleprovet kommer sannolikt att ge en bättre prognos för hur studenterna som antas kommer att klara sin utbildning. En annan effekt av förändringen är att skillnaden mellan åldersgrupper minskar. Äldre provdeltagare gynnas för närvarande av att delen ordkunskap utgör en så stor del av provet, säger Nils Olsson.
- Möjligen kommer provet också i och med meningskonstruktionsprovet och matematikprovet att bli något lättare för dem som har annan språklig bakgrund än svenska.

Tanken är som tidigare att provet ska användas för samtliga utbildningar, men det kommer att vara möjligt att fästa olika stor vikt vid olika delar av provet inom ramen för det alternativa urvalet som till höstterminen 2008 utökas till en tredjedel av nybörjarplatserna.
- Det troliga är att de flesta lärosäten vill ha studenter med bredd och även i fortsättningen kommer att använda det totala provresultatet, men man kan tänka sig att någon utbildning vill fästa mer vikt vid exempelvis problemlösning, säger Nils Olsson.

Nästa år kommer en större utprövning av provet att göras där man bland annat tittar på hur resultaten hänger samman med provdeltagarnas utbildning och kön.

Källa: Högskoleverket

Redigera
Share Dela