Tema: regional utveckling

Samarbetspartnern

En hand håller i en mobiltelefon. Region Blekinge är samarbetspartner till Blekinge Tekniska Högskola i ett flertal projekt. Här är en lista på de flesta.

 • Blekingestrategin ”Så här möter Blekinge framtiden”
 • Innovativa Blekinge
 • eris@ (European Information Society Initiative Association)
 • Blekinge UtbildningsForum
 • TANGO
 • HSS 03
 • Trådlösa förbindelser
 • Prelude
 • MERIPA (Methodology for European Regional Innovation Policy Assessment)
 • IT, kultur och intellektuell upphovsrätt
 • Blekingeunited
 • Blekinge innovationsModell – BiM
 • Intelligenta transporter, logistik
 • Östersjöfrågor
 • Hållbar utveckling
 • Strategic Leadership Towards Sustainability
 • Samverkan i Sydost
 • Teknisk Framsyn 2005

Medfinansiären

Region blekinge går dessutom in som medfinansiär med dryga fem miljoner kronor i ett flertal projekt som drivs vid högskolan.

 • Implementering av elektroniska affärer (374 000 kr)
 • Nationell ITS-strategi (100 000 kr)
 • Sågade trävaror (300 000 kr)
 • Integrerad produktions- och transportplanering (200 000 kr)
 • Ligist på spåret (100 000 kr)
 • I-LOG (650 000 kr)
 • Individen och framtidens intelligenta trafikmiljö (100 000 kr)
 • Nätverk för global förädling av resultaten från BTH:s TANGO-arenor (75 000 kr)
 • Huvudprocessen Trådlösa förbindelser (500 000 kr)
 • WI.SE – Trådlösa förbindelser (800 00 kr)
 • Blekinge entreprenörskapsprojekt (1 240 000 kr)
 • International Summer School, seminarium, Politik, intellektuell upphovsrätt och digital kultur (51 000 kr)
 • Mobila nätverk i logistikkedjor (400 000 kr)
 • Test- och demonstrationsarena i Blekinge för intelligenta applikationer inom transportområdet (200 000 kr)

Dessutom:

 • Blekingeunited (1 800 000 kr)
 • Studentregion 2005 (500 000 kr)

Sammanställning: Catharina Blom, regiondirektör, Region Blekinge

Bild: Eddie Andersson

bakåt | till löpsedeln | nästa

Redigera
Share Dela