Intranytt

Den nya våren

Hur ska bth:s framtid se ut?

Ska bth även fortsättningsvis nischa sig mot tillämpad it eller ska vi omstrukturera vår verksamhet för att på så sätt bättre tillgodose både potentiella studenters intresse och en framtida arbetsmarknad?

I våras ägde ett antal strategidiskussioner rum i olika forum på BTH för att diskutera BTH:s framtid, eller "nya vår". Dessa möten utmynnade i ett antal olika frågeställningar som grupperades i 6 arbetsområden. BTH:s ledning utsåg 6 personer som ansvarar för respektive arbetsområde.

Varje grupp ska bestå av 4-5 individer inklusive studentrepresentation. Fram till den 30 september ska samtliga grupper ha haft 4-5 möten varav ett möte ska vara en workshop/öppet seminarium. Gruppernas förslag till förändring kommer sedan att diskuteras på ett slutmöte i början av oktober där rektorer och gruppledarna deltar i syfte att bestämma hur BTH ska gå vidare.

På följande sidor presenteras de olika grupperna.

Område 1 – Utbildningsstruktur

Område 2 – Målgruppsanalys

Område 3 – Utbildningens koppling till arbetslivet

Område 4 – Studentens situation

Område 5 – Märkning av utbildningsprogram

Område 6 – Marknadsföring/Information

Text: Madeleine Pettersson

tillbaka

Redigera
Share Dela