Sökes: det goda exemplet

Det började med en ledarskapsutbildning. där växte idén om en arbetsmodell för förändringsarbete fram och projektgruppen fick i uppdrag av rektor att vidareutveckla modellen. nu efterlyser man goda exempel inom BTH.

Marie Aurell, Peter Ekdahl, Tomas Johansson, Birgitta Hermansson, Eva Pihlblad och Sofia Moestedt Westerberg gick alla ledarskapsutvecklingsprogrammet LUS 2007. Där föddes idén om en arbetsmodell för förändringsarbete med stor delaktighet i organisationen.

Arbetet har gått från en föredragning och en tanke under utbildningen till att nu börja närma sig verklighet. Tanken med modellen är att arbetet ska komma underifrån i organisationen och leta sig uppåt. Gruppen är övertygad om att det finns väl fungerande processer och rutiner inom organisationen, och vill nu få reda på goda exempel på förändringsprocesser som genomförts på BTH tidigare för att använda dem i sitt fortsatta arbete.

Exemplen kan handla om vad som helst, stort som smått. Det är hur man gjort som är det viktiga, inte vad som gjorts. Ett bra exempel kan vara när en förändring genomförts med bred delaktighet och känns förankrad redan under resans gång. Har du positiva erfarenheter av förändringsprocesser inom BTH? Hör av dig till Marie Aurell och berätta!

Projektgruppen siktar på att genomföra temadagar med intressanta föreläsningar och diskussioner om förändringsarbete.

Text: Sara Persson

Redigera
Share Dela