Fortsatt utveckling av innovationsstöd

Den delprojektgrupp som arbetar med samarbete kring lärosätenas samverkan med det omgivande samhället har inkommit med förslag till beslut.

Styrgruppen uppdrar åt förvaltningscheferna/universitetsdirektören att konkretisera och revidera befintlig plan för det fortsatta arbetet. Dessutom vill styrgruppen understryka att arbetsnamnet är Akademi sydost, innovationsstödsprojekt. Under punkten två i förslaget till beslut enas styrgruppen kring alternativ 1, vilket innebär att arbetet under 2007 bedrivs med medel från Akademi sydost motsvarande 100 % tjänst att fördela på de tre lärosätena.

Text: Lennarth Förberg

Redigera
Share Dela