Notiser

Ansök till utmärkelsen "framstående utbildningsmiljö" 2007

I det nya kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning kommer högskoleverket att årligen utse någon eller några framstående utbildningsmiljöer på universitet och högskolor. Ansökan ska göras på rektorsnivå och ska ha kommit in till högskoleverket senast den 7 maj.

Det finns få drivkrafter för utbildningsmiljöer som redan håller en hög kvalitet att förbättra sig ytterligare. Därför har Högskoleverket infört en utmärkelse till framstående utbildningsmiljöer.

Att på nationell nivå utse framstående utbildningsmiljöer är nytt för Sverige, men flera andra nordiska och europeiska länder har redan sådana utmärkelser, bland andra Norge, Finland och England.

Syftet med att utse framstående utbildningsmiljöer är att stimulera till kvalitetsutveckling och inspirera andra. En viktig del är den process som lärosätet går igenom och den genomlysning av verksamheten som sker i samband med ansökan. Men även den externa bedömargruppens återkoppling, och den publicitet som utmärkelsen ger är viktig.

Källa: Högskoleverket

Klicka här för mer information

Kvinnor i stor majoritet bland examinerade

Enligt en statistisk analys från Högskoleverket var två tredjedelar av alla som tog ut sin första examen läsåret 2005/2006 kvinnor. Det är också vanligare bland kvinnor än män att ha dubbla examina, vilket beror på att många kvinnor går påbyggnadsutbildningarna till specialistsjuksköterska och speciallärare. Utbildningarnas innehåll är avgörande för könsfördelningen i examensgrupperna - därmed är det också stora skillnader mellan lärosätena beroende på vilken utbildningsprofil de har. Lärarhögskolan i Stockholm och Karolinska institutet hör till dem med högst andel examinerade kvinnor. Vid KTH och Chalmers är däremot männen i majoritet. Flera av de konstnärliga skolorna i Stockholm har också en hög andel män bland de examinerade.

Källa: Högskoleverket

Svenskarna allt mer välutbildade

Förra året tillfördes arbetskraften över 40 000 nya akademiker. Det är ett rekordhögt tal och en ökning med 5 procent sedan läsåret 2004/05, enligt nya siffror från Högskoleverket.

Läsåret 2005/06 utfärdades fler examina än någonsin, sammanlagt drygt 59 000. Många som tog ut en examen hade dock redan minst en sådan sedan tidigare. Tillskottet av antalet nya akademiker var därför lägre än det totala antalet examina som utfärdades; omkring 43 600. Sett ur ett tioårsperspektiv har antalet examina ökat med ungefär 70 procent.

De grupper som ökade mest 2005/06 var psykologer, tandläkare, specialpedagoger, arbetsterapeuter och jurister. Däremot minskade antalet examinerade bland arkitekter, högskoleingenjörer och utbildade inom social omsorg.

Av alla som tog ut sin första examen förra läsåret var två tredjedelar kvinnor. Det är också vanligare bland kvinnor än män att ha dubbla examina, vilket beror på att många kvinnor går påbyggnadsutbildningarna till specialistsjuksköterskeutbildningen respektive speciallärare.

Utbildningarnas innehåll är avgörande för könsfördelningen i examensgrupperna - därmed är det också stora skillnader mellan lärosätena beroende på vilken utbildningsprofil de har. Lärarhögskolan i Stockholm och Karolinska institutet hör till dem med högst andel examinerade kvinnor. Vid KTH och Chalmers är däremot männen i majoritet. Flera av de konstnärliga skolorna i Stockholm har också en hög andel män bland de examinerade.

Källa: Högskoleverket

Redigera
Share Dela