En blänkare från ekonomi

På ekonomifunktionen arbetas det ständigt med att få en så effektiv och kvalitativ ekonomiadministrativ funktion som möjligt.

Senaste årens utvecklingsarbete har fokuserat på att införa elektronisk fakturahantering. Initiativet till projektet bottnar i regeringens beslut att alla inkommande och utgående fakturor till en myndighet i Sverige skall hanteras elektroniskt senast den 1/7 2009. Detta gigantiska utvecklingsarbete för hela statens verksamhet har pågått några år. Vi på BTH har bland annat deltagit i detta arbete i referensgrupper på ekonomistyrningsverket för att tillsammans med alla andra se problem och möjligheter med olika system, upphandlingsjuridik och allt möjligt annat.

Under 2006 påbörjade vi tillsammans med vår leverantör att utveckla ett systemstöd för elektronisk fakturahantering internt på BTH. Vi har i den administrativa utredningen tagit in massor av information från sektionerna. Vi har ritat flöden, programmerat, testat och ritat nya flöden, programmerat lite till och sen testat igen och igen och igen… Efter ett 20-tal versioner har vi en produkt, som fungerar riktigt bra och som vi börjat använda skarpt på ekonomiavdelningen. Nästa fas är att börja köra elektronisk fakturahantering skarpt i en allt större volym på BTH 2007.

Problemen som nu kommer är att vi har olika arbetssätt för vår interna fakturahantering. Friheten att utveckla sina egna processer har varit stor på BTH. Många olikheter har vi kunnat ta hänsyn till i vår utvecklingfas men sannolikt finns det mer. Likt statens alla olikheter som måste hitta en gemensam lösning, kommer säkert vi på BTH hitta vår lösning.

Förresten, Finansdepartementet har beslutat att ändra tidplanen till den 1/7 2008 vilket innebär förändringar i planeringen för oss.

På gång

Just nu arbetar vi med bokslutet för 2006. När det är klart kan ni hitta rapporten på ekonomiavdelningens hemsida.

Text: Eva Pihlblad

Redigera
Share Dela