Intranytt

Management integrerar hållbar utveckling i utbildningen

När managementhögskolan vid bth i mitten av februari hade personaldag valde man att ägna en stor del av dagen åt just hållbar utveckling. temat för dagens seminarium var ”integrering av perspektivet hållbar utveckling i grundutbildningen”.

– Det känns väldigt angeläget att förkovra oss inom detta område, säger Anders Nilsson, sektionschef på Managementhögskolan.

Karl-Henrik Robért och Göran Broman diskuterar med Heléne Ivarsson.

Miljöpåverkan genom utbildning

Pär Wallin, som arbetar som miljösamordnare på BTH och Växjö Universitet samt Göran Broman och Karl-Henrik Robèrt, båda professorer vid BTH, var inbjudna som föreläsare under dagen.

På BTH genomfördes 2003 en miljöutredning där Pär Wallin inventerade verksamheten och fann att den största miljöpåverkan högskolan har, positiv som negativ, är genom den utbildning som bedrivs. Uppgiften för BTH blir därför att se till att studenter som lämnar högskolan har kompetens om hållbar utveckling i relation till sin utbildning och därmed kan bidra till just en hållbar utveckling.

– Det är oerhört viktigt att perspektivet hållbar utveckling relaterar till innehållet i kurserna så att det inte blir påklistrat, säger Pär Wallin.

Dåliga på planering för hållbar utveckling

Karl-Henrik Robèrt berättar att det var 1962 som miljövågen startade som ett begrepp. 1987 kom Brundtlandkonventionen och det var då uttrycket hållbar utveckling introducerades. Karl-Henrik startade organisationen Det Naturliga Steget för 15 år sedan för att sprida kunskap och bidra till förändring till ett mer hållbart samhälle.

Karl Henrik Robèrt diskuterade vikten av planering i komplexa system.

– På individnivå är vi duktiga på det men som en grupp är vi odugliga. Man kan se en hel del icke hållbara trender såsom klimatförändring, markutarmning, artutarmning, resurstillgänglighet, befolkningsökning, ökade klyftor och försvagad social väv.

Principer för hållbarhet

Tillsammans enades deltagarna på seminariet om fyra hållbarhetsprinciper.

  • sluta bidra till att naturen utsätts för systematisk koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
  • sluta bidra till att naturen utsätts för systematisk koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion
  • sluta bidra till att naturen utsätts för systematisk undanträngning med fysiska metoder såsom överuttag och andra former av manipulation
  • sluta bidra till att människor systematiskt hindras från att tillgodose sina behov

– Viktigt, vettigt och värdigt att arbeta med, summerar Göran Broman arbetet med hållbar utveckling.

Responsen bland Managementhögskolans personal var mycket positiv och diskussioner satte genast igång om hur MAM ska kunna få in hållbar utveckling i sina kurser. Det är inte meningen att det ska utvecklas separata kurser utan att man ska kunna få in det i nuvarande verksamhet. Med all sannolikhet kommer dessa diskussioner att följas upp under året kanske med ytterligare stöd från nämnda personer.

linje

Text: Åsa Robertsson

Bild: Åsa Robertsson

pil tillbaka

Redigera
Share Dela