50 procent fler studenter i år

Antagningen till höstens kurser och program håller på att avslutas. visserligen pågår efterantagningen alltjämt, men vissa trender är ändå klara:

Studenter på medieteknikprogrammet.

Utbildningsprogrammen som har antagning via VHS har totalt sett lockat cirka 25 procent fler studenter än förra året. Det verkar dessutom som om resultatet blir ännu bättre. Antalet registrerade på långa program (3 år och längre), i årskurs 1, är vid skrivande stund 50 procent fler än förra året. Detta trots att antalet efteranmälningar till programmen bara ökat marginellt och att registreringsarbetet på sektionerna inte har avslutats än. Det är cirka 300 som har antagits via en efteranmälan.

De sökande visar fortsatt väldigt lite intresse för utbildningar inom data/IT/elektronik, undantaget IT-säkerhet. Det kan bero på att konkurrensen inom utbildningar med denna profil inte är lika hård som inom mer traditionella datautbildningar. Generellt är det nog så att just lämplig profilering är viktigast för att attrahera sökande. Andra exempel på detta är programmen Medieteknik, Digitala spel och Spelprogrammering som alla haft högt söktryck.

För övrigt kan vi konstatera att Civilekonomprogrammet visat på störst ökning bland de "gamla" programmen. Sjuksköterskeprogrammet och Fysisk planering har fortsatt jämt och högt söktryck.

Ett litet orosmoln hänger över hur det blir med utländska magisterstuderande. Vår prognos, grundad på förra årets erfarenheter och årets stora antal anmälningar, har varit minst 300. Hittills har 150 anlänt av 380 antagna. Vad detta egentligen beror på är vi inte helt på det klara med, men några faktorer är givna. Visumansökningarna har inte behandlats tillräckligt snabbt och vi har inte själva hunnit med att ge besked till de sökande så snabbt som planerat - en något paradoxal konsekvens av det oväntat höga söktrycket. Över 2000 kompletta ansökningar har anlänt till BTH. Just nu får vi bara avvakta och se vad som händer de närmsta dagarna. Det anländer fortfarande några studenter varje dag.

När det gäller fristående kurser är det ännu för tidigt att uttala sig om utfallet, många kurser har inte startat än. Det vi ser är att antalet anmälningar ökar markant och då särskilt efteranmälningar. Hittills har 7300 sökalternativ behandlats, fördelade på 3700 sökande varav drygt 2200 inkommit med sin anmälan efter sista ansökningsdag, 15/4. Speciellt noterbart är att 70 procent av alla anmälningar är inlämnade av sökande som aldrig tidigare studerat vid BTH. Det innebär att enbart fristående kurser svarar för 2600 nya BTH-studenter nu i höst, vilket är tre gånger så många som nya programstudenter. Det är också så att 60 procent av alla anmälningar gäller distanskurser.

Vi räknar därför försiktigt med att utfallet blir något bättre än förra året.

VILL DU VETA MER?

Några ord om antagningsprocessen

Text: Tomas Johansson

Bild: Silvio Ocasic

tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela