Redaktionellt

Intranytt är en webbaserad personaltidning som ges ut var 6:e vecka under terminstid. Varje nummer har ett aktuellt tema, och några stående ämnen, så som profilen, projektet och personalavdelningen tipsar.

Som personal på högskolan har du stor möjlighet att påverka innehållet. Skriv kommentarer till det du läser, för upp ett intressant ämne för diskussion i en insändare, tipsa om nyheter, eller hjälp till med nästa nummer.

I redaktionen finns representanter från högskolans olika delar. Varje temanummer kan också ha ett antal medarbetare som är specialister på det aktuella temat.

Redaktion nr 5/2004:

Jenny Gustavsson, FOR

Monica Nilsson, FOR

Madeleine Pettersson, TEK

Åsa Robertsson, MAM

Ytterligare medverkande nr 5/2004:

Lars Haikola, HLE

Tomas Johansson, FOR

Ulla Johansson, FOR

Tony Gorshek, TEK

Annicka Engblom, FOR

Joakim Ekberg, FOR

Utgivningsdatum hösten 2004:

Nr 5: 17 september, deadline den 12 september

Nr 6: 29 oktober, deadline 22 oktober

Nr 7: 10 december, deadline 3 december

Trevlig läsning!

Jenny Gustavsson, redaktör

tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela