Välkommen till höstens andra nummer av Intranytt

Ursula Hass

Det har redan hunnit bli riktig höst med brandgula löv, strategidiskussioner och budgetprocess.

Diskussionen som startades av högskolekanslern i slutet på sommaren, har fortsatt. Kan man verkligen likställa kvalitet med storlek, har varit ett tema. Ett annat har varit att låta universitet och högskolor att bestämma själva vad som är framtiden för dem. Även avnämare som näringsliv och offentliga parter har sagt sitt, och vad som är viktigt för Sverige.

Den Akademisk högtiden gick av stapeln, som sig bör, den 12 oktober. Efter att ha tagit emot ”Ja tack, jag/vi kommer gärna” från många (många fler än vi kunde hoppas), bytte vi lokal för ceremonin till Chapmanskolans aula. Det blev en högtidlig stund som innehöll promoveringar av tekniska doktorer och hedersdoktor, installering av mej själv och ett antal professorer, samt också utdelning av utmärkelser. Middag, underhållning och härlig dans avnjöts i Marinmuseum. Stämningen var i topp under hela tillställningen och jag vill passa på att tacka alla ni som medverkat för en minnesvärd dag.

Vi kan känna oss mycket nöjda med BTHs goda ansökningssiffror! Antalet nybörjare på BTH har ökat med ca 10 %, och Högskoleverkets prognos för 2007 pekar på att BTH har ökat antalet helårsstudenter med nästan 7%. Detta är bäst i landet.

Just nu är vi inne i ett intensivt läge i våra diskussioner kring vår forsknings- och utbildningsstrategi. Utbildningsdepartementet har gett samtliga universitet och högskolor i uppgift att leverera denna strategi senast den 31/12 2007. Man kan säga att vi arbetar från två håll; dels har vår styrelse haft ett strategiinternat och gett oss övergripande riktlinjer, och dels arbetar vi från verksamhetsperspektivet. Dessa ska knådas samman och mejsla ut vad vi vill göra år 1, år 2 etc. Strategin ska givetvis också kopplas till budgeten för 2008, så vi har utrymme och planerar för det vi vill uppnå.

Samtidigt som BTHs strategi börjar växa fram så är samarbetet inom Akademi sydost inne i en intensiv fas. Inom några veckor kommer vi att sätta ner foten hur vi bedömer att framtiden kan komma att se ut. Jag vill gärna flagga för dialogseminarier som jag kommer att kalla till; ett på varje campus under dagarna 19/11 och 20/11. Där kan vi diskutera och ventilera frågor rörande Akademi sydost. Inom kort kommer inbjudan och underlag ut för dessa dialoger.

Väl mött på Campusdialogerna!

/Ursula

Redigera
Share Dela