Intranytt

Tema: skolstart

Engelska för kineser en succé

I kina finns det ett ökande intresse för att läsa engelska på bth. 21 studenter har nu rest hit från kina för att läsa engelsk litteraturvetenskap på magisternivå. som förberedelse för d-kursen som börjar i januari läser de nu engelska på c-nivå.

Förra läsåret gjorde nio kinesiska studenter samma sak.

– Det gick mycket bra för kineserna föra året. Alla utom en har fullföljt utbildningen, och det ger en hög genomströmning som vi kan vara mycket nöjda med, säger Michael Davis på sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.

Kinesiska tecken med röd färg.

Nästan som magisterår

C-kursen fungerar dels som en förberedelse för magisterkursen. I Kina uppmuntras studenterna inte till självständigt och kritiskt tänkande, något som är avgörande för att klara av magisterstudier hos oss.

– C-nivån fungerade också som första terminen i ett sorts magisterår. Den är mycket tuff även för svenska studenter, som ofta tycker att specialarbetet de skriver på C-nivån är en svårare uppgift än den de skriver på D-nivån. Man kan säga att utbildningen var ”trial by fire” utan uppvärmning, säger Michael Davis.

De kinesiska studenterna upplever den svenska seminarietraditionen, och det vi kallar ”close reading” som ganska främmande.

– Som stöd har vi utvecklat en extra kurs som heter ”introduction to literary studies”, som de läser parallellt med C-nivån.

Utvecklande för kursen

Nytt för hösten 2005 är en introduktion av det svenska samhället, som inkluderar guidningar runt stan, några föreläsningar av studentprästen samt en guidning i skärgården med hjälp av personal vid Marinmuseet. Humaniora har också anlitat en amanuens, Helena Persson, som läste C- och D-nivån tillsammans med förra årets grupp av kineser. Helena ska fungera som kontakt- och stöd person för de kinesiska studenterna.

– Förra året tyckte vi att det var en stor utmaning men också en stor vinst att ha kineserna i klassrummet. Det gav C- och D-nivån mervärde även för de svenska studenterna. Kineserna verkar ha varit lika nöjda, säger Michael Davis. En sån succé skapar också nya utmaningar, speciellt när det gäller integrationen med svenskarna, men vi har många idéer på gång...

Text: Jenny Gustavsson

Bild: www.sxc.hu

tillbaka

Redigera
Share Dela