Fyra alternativ och fokus på hållbarhet

De tre arkitekter som deltog i charretten i juni har fått i uppdrag av bth att utarbeta några alternativa planer för hur campus gräsvik kan disponeras när man bygger nytt. fyra alternativ presenterades och man satte även fokus på hur man kan bygga ett hållbart campus.

Hans ForsmarkDen 14 september presenterade Hans Forsmark, White arkitekter, fyra olika alternativ för BTH:s personal över hur Campus Gräsvik skulle kunna komma att se ut. Hans viktigaste vision för utbyggnadsplanen var att förtäta den sociala miljön, genom att skapa fler mötesplatser. Men Hans Forsmark menade även att det är viktigt att förtydliga ankomsten, förbättra kontakten till vattnet och även leva som man lär genom att förkroppsliga miljöprofilen. Hans pekade också på att den militära strukturen inte stämmer överens med den struktur som ett högskoleområde behöver.

De fyra förslag som presenterades var i olika grad provokativa och realistiska. Det mest provokativa förslaget innehöll en stor byggnad på kaserngården. Det alternativ som Hans Forsmark själv benämnde som svårast var det där man bygger en byggnad söder om Minervavägen, och då även en byggnad som slingrar sig över kaserngården och på så sätt skapar en entré.

Förslag ett och två innebär att man bygger efter den detaljplan som finns idag. Det innebär, enligt förslagen, en byggnad vid vattnet där Rotundan finns idag samt en byggnad bakom det nuvarande biblioteket. Förslag nummer två innehöll även det som mest frekvent påpekas som det som Campus Gräsvik behöver mest, en entrébyggnad.

Miljöprogram för nya byggnader

Varis BokaldersArkitekt Varis Bokalders har utarbetat ett miljöprogram för nybyggnadsprojektet. Han menar att det finns flera olika sätt att visualisera hållbar utveckling i de nya byggnaderna, men att det krävs en kvalitetssäkring av processen.

– Många pratar om hållbar utveckling, men väldigt få gör något, sa Varis Bokalders.

Varis Bokalders pekade även på att det är viktigt att fundera över kommunikationer. Hur tar man sig till området och hur rör man sig på campus? Bokalders pratade även om fördelarna med så kallade passivhus, som innebär att man med hjälp av mycket isolering, fönster med energiglas och så vidare minimerar energibehovet för byggnaden.

Varis Bokalders vill se att platsens möjligheter utnyttjas på ett bättre sätt. Till exempel genom ett café vid stranden där man på så sätt skapar en mötesplats både för studenter och för allmänhet. Träd och grönska på kaserngården och området i övrigt tror Varis Bokalders skulle hjälpa till att skapa en miljö för studier, avkoppling och umgänge.

Nya studentbostäder

Vid informationen för personalen lyftes även frågan om studentbostäder. Kruthusen kunde komma med det lugnande beskedet att man har som ambition att ha 250 nya studentbostäder klara till 2010.

De alternativ och förslag som presenterats ska fungera som ett inspel till arkitekten Anders Larsson. Han har presenterat ett rumsfunktionsprogram över de lokaler som anses behövas på Campus Karlskrona 2010. Kruthusen föreslår en ny byggnad norr om biblioteket förbunden med detta i en glasad gång. För att kunna hålla tidsplanen, som innebär att man ska vara klar till 2010, är målet att i största möjliga utsträckning arbeta inom den detaljplan som finns idag.

Text och bild Sara Persson

Redigera
Share Dela