Blekinge tekniska högskola nu medlem i wireless world research forum

Blekinge tekniska högskola (bth) har blivit utsedd till medlem i den globala organisationen wireless world research forum (wwrf). medlemsskapet är en följd av bths starka forskning inom radiokommunikation.

Wireless World Research Forum är en världsomspännande organisation, som grundades 2001 av Alcatel, Ericsson, Motorola, Nokia och Siemens. Idag har WWRF mer än 150 medlemmar i form av tillverkningsföretag, nätverksoperatörer, serviceföretag, forskningsinstitut och universitet.

Organisationens huvudmål är att identifiera forskningsfrågor som är relevanta för framtidens mobiltelefoni och trådlös kommunikation, men även att utvärdera framtida reglering som standardisering. Förutom att medlemsskap i organisationen innebär ett globalt forsknings- och utvecklingssamarbete kring mobila och trådlösa nätverk, så är en annan fördel att samarbete kan ske kring att bygga system bortom tredje generationens mobilnät.

För BTHs räkning betyder medlemsskapet att vår forskning inom radiokommunikation kommer att bli mer internationellt synlig och det underlättar samarbetsmöjligheter med internationella forskare och organisationer.

Forskning inom radiokommunikation på BTH

Professor Hans-Jürgen Zepernick kommer att vara officiell kontaktperson på BTH gentemot Wireless World Research Forum. Zepernick rekryterades till BTH 2004 och är ansvarig för högskolans forskning i radiokommunikation och radiovetenskap. Han arbetade tidigare vid Curtin University of Technology i Perth i Australien. Forskningsgruppen har under senaste två åren lyckats med att få 13 miljoner kronor i extern finansiering.

Finansieringen består dels av en infrastruktursatsning från Sparbanksstiftelsen Kronan i syfte att bygga upp ett toppmodernt laboratorium för forskning och utbildning i radiokommunikation och dels av ett forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen och industrin.

Det sistnämnda projektet leds av Dr. Mats Pettersson. BTHs forskning inom radiokommunikation bidrar även till större kunskap kring hur människor upplever kvalitén hos mobila multimediatjänster.

Tillbaka till förstasidan

Redigera
Share Dela