Intranytt

Så här tycker du som läser intranytt

Intranytt har funnits som personaltidning i två år nu. vad tycker ni som läsare om tidningen? innan sommaren gjorde jag en webbaserad enkätundersökning för att ta reda på vad som är bra och dåligt med intranytt.

Över hälften av de som svarade på enkäten läser alla eller nästan alla nummer av tidningen. Ungefär fyrtio procent läser de flesta artiklar i varje nummer. De flesta, 60 procent, ägnar mellan en kvart och en halvtimme åt varje nummer av tidningen.

Webb eller papper?

En av huvudorsakerna med att göra enkäten var att ta reda på om webben fungerar som forum för en personaltidning. Det visar sig att drygt sjuttio procent av de som svarade på undersökningen läser artiklarna på webben. Någon skriver ut pdf-versionen av tidningen och fjorton procent läser tidningen som ligger i fikarummet. De flesta, sjuttiotre procent, vill även i fortsättningen få Intranytt som en webbaserad tidning. Några har kommenterat att de vill få den både i webb- och pappersformat.

Fyra av fem läser Intranytt på jobbet. Knappt hälften av de som svarade har någon gång gått tillbaka och läst eller refererat till gamla artiklar.

Mer om personalen

De som har svarat på enkäten vill läsa mer om de anställda på högskolan, man vill veta vad olika personer i organisationen tycker om högskolespecifika frågor, men även om deras fritid. Man vill också veta vilka som är nyanställda. Forskningsprojekt och EU-projekt är också något som nämns. De här kommentarerna tar vi i redaktionen till vara på och redan i detta nummer kan ni läsa profilen, som i höst kommer att vara mer personlig. Dessutom har personalavdelningen kompletterat sin spalt med nyanställda. Fler nyheter kommer under hösten!

Håller du inte med om resultatet?

Bara 56 personer svarade på undersökningen, vilket är lite drygt tio procent av de anställda på BTH. Har du inte svarat på enkäten får du nu en ny chans!

Se sammanställningen av resultatet (från 2005-08-30)

Svara på enkäten

Text: Jenny Gustavsson

tillbaka

Redigera
Share Dela