Intranytt

Tema: skärgårdssmart

Fakta om årets sommarkurser

Allt talar för att vi får minst lika många studenter på sommarkurser denna sommaren som förra, trots färre kurser.

Angivna siffror är från 18 maj. Siffror inom parantes avser 2004.

  • 29 (42) kurser. Ungefär hälften ges på distans.
  • 1525 anmälningar fördelade på 807 (886) sökande. Dvs varje sökande söker nästan två kurser i snitt.
  • 1184 (1394) antagningar fördelande på 657 (771) personer.

Det är som vanligt väldigt ojämnt fördelat mellan olika kurser. De som har flest antagna är:

  • Skaffa kapital och investera - 200
  • Introduktion till Internetekonomi - 148
  • Kommunikation på distans - 100
  • Tänkande datorer - 93
  • Introduktion till datanät - 77

Underlag: Tomas Johansson

tillbaka

Redigera
Share Dela