intranytt

Tema: flexibelt lärande

Flexibelt lärande prioriterat i år

Enligt verksamhetsuppdraget för 2005 ska biblioteket ansvara för att utvecklingen av flexibelt lärande inom bth fortsätter. det ligger också i bibliotekets uppdrag att stödja lärarna till att göra flexibelt lärande till en normal utbildningsform.

På ett bord står en laptop, en kopp kaffe och några ljus. På laptopen ligger ett par glasögon.

Lasse Bourelius, chef för LearningLab, är ansvarig för arbetet med flexibelt lärande och han pekar på vikten att sluta prata om distansundervisning och istället börja prata om flexibelt lärande.

En bra grund att bygga på

– Mitt mål är att BTH ska bli bäst i landet på nätbaserad utbildning och att alla kurser ska inbegripas i begreppet. Sedan ska det självklart fortsätta vara så att vissa kurser går på campus, andra inte. Men den nätbaserade undervisningen, det flexibla lärandet, ska utökas.

Det finns redan i dag en bra grund för det nätbaserade lärandet på BTH men flexibiliteten är begränsad. Flexibelt lärande handlar inte bara om avståndet, det handlar också om flexibla kursstarter och studietakter.

– Vi borde till exempel jobba mer i moduler. Varför inte köra alla kurser på kvartsfart, då blir det enklare för olika grupper att plocka ihop ett kursutbud som passar dem. Den som är campusstudent läser fyra kurser parallellt, den som är heltidsarbetande läser istället en kurs i taget, säger Lasse Bourelius.

Gemensam lärplattform

Nyligen har ett nära samarbete med Nätuniversitetet påbörjats för att upphandla en gemensam lärplattform. Planen är att upphandlingen ska göras i höst. Alla BTH:s kurser kan sedan läggas in i samma plattform, vilket leder till ökad flexibilitet, eftersom dokumentationen då samlas på ett ställe.

– Marratech kommer vi också att jobba en hel del med på ett sätt som vi inte gjort tidigare, genom att göra det tillgängligt för handledning och undervisning av studenterna. Våra studenter får allt bättre tekniska förutsättningar genom bland annat bredband, säger Lasse Bourelius.

En röd tråd genom kurserna

I år kommer LearningLab särskilt att satsa på att lyfta fram mediadelen tydligare, bland annat med en del projekt tillsammans med UR. IT och röda tråden är ett annat projekt, där de tillsammans med TEK försöker binda ihop alla de fristående kurser inom IT- och dataområdet som finns, så att det ska finnas en naturlig röd tråd genom dem.

linje

Text: Jenny Gustavsson

Bild: www.sxc.hu

pil tillbaka

Redigera
Share Dela