Ansökan till Sparbanksstiftelsen Kronan

Rektorerna i sydost samt rektorn i Halmstad har sammanträffat med ledningen för Sparbanksstiftelsen Kronan som önskar att rektorerna sammanställer ansökningarna och prioriterar dem. Johan Sterte skriver en gemensam text som behandlar ett gemensamt Akademi sydost-projekt som av de tre lärosätena prioriteras högt. Därutöver kommer respektive lärosäte att prioritera bland sina ansökningar.

Redigera
Share Dela