Projekt och samarbeten över hela världen

För närvarande har Sektionen för Hälsa samarbeten och ingår i nätverk inom Norden, Europa, Sydafrika, Botswana. Mobiliteten omfattar 20 – 25 studenter per läsår.

Inom Norden deltar HAL i tre nätverk

Nordhälsa. Tillsammans med Högskolan i Ålesund, Sygeplejeskolen i Viborg, avd Thiested i Danmark och Laurea Polytechnic i Borgå i Finland utvecklas en gemensam kursmodul på 30 ECTS ”Hälsa och hälsoarbete”. Denna ska kunna vara utbytbar mot en reguljär termin inom sjuksköterskeprogrammet. Modulen kommer att innehålla 15 ECTS teori som nätbaserad undervisning samt 15 ECTS verksamhetsförlagda studier som skall genomföras vid en annan högskola än den studenten är inskriven vid. Till en början kommer fem studenter från varje högskola att erbjudas möjlighet att delta i kursmodulen och planerad start är vårterminen 2008.

Vården i Norden. Detta nätverk har pedagogik i fokus såsom utbyte av pedagogiska erfarenheter.

Nordsår. Detta nätverk har pågått under några år med intensivkurser inom Sårvård och hygien, men har haft uppehåll under ungefär två år. Inför 2007 har ny ansökan gjorts om att återuppta och vidareutveckla samarbetet.

Inom Europa har HAL

Erasmusavtal med University of Alicante, Klaipeda University, Klaipeda College, Evangelische Fachhochschule Berlin, Erasmushogeschool Brussel och Laurea Polytechnic Vantaa för student- och lärarutbyte.

Utvecklingsprojekt ” Caring Science and Public Health in Nursing Education – a collaborative project between Baltic Sea neighbours” pågår inom ett nätverk med Medical College in Kaliningrad och Klaipeda College. En gemensam kursmodul, som innefattar tre student- och lärarmöten, har utvecklats och startat under vårterminen 2007. Träffarna varierar mellan städerna. Mellan träffarna används Luvit för kommunikation mellan deltagarna. I varje kursmodul deltar tre studenter från varje högskola. Detta projekt sponsras av Svenska Institutet.

Inom Linneaus-Palme programmet finns bilaterala avtal med

University of Pretoria med student och lärarutbyte varje termin. Studentutbytet är 12 veckor och omfattar för närvarande teorikurser. Lärarutbyte omfattar tre veckor. Detta har hitintills varit ett mycket efterfrågat student- och lärarutbyte.

University of Botswana. Detta avtal är nytt för 2007 och innefattar samma mobilitet som för University of Pretoria.

Text: Sigrid Johansson och Inger Ljunggren

Redigera
Share Dela