Personalavdelningen tipsar:

Information inför semestern

E-post: Det är viktigt att någon av dina medarbetare kommer åt att läsa din e-post under din semester. Det kan bland annat komma in ärenden som ska diarieföras. Se också notis i Intranytt nr 1 2004.

Sjukdom: Blir du sjuk under din semester och vill byta ut semesterledigheten mot sjukledighet, ska du snarast möjligt kontakta din sektion/enhet eller personalavdelningen.

Förtroendearbetstid: Semesterledigheten för de lärare, som har förtroendearbetstid, läggs ut från och med 28 juni och det antal dagar vederbörande har rätt till.

Olycksfall: Under semester eller kompensationsledighet gäller ej arbetsskadeförsäkring eller personskadeavtal. Detta innebär bland annat att om en olycka drabbar en anställd med semester, som ändå befinner sig på arbetsplatsen, räknas det inte som en arbetsskada. Om en sådan händelse inträffar är det nödvändigt att ha en privat olycksfallsförsäkring.

En man ligger i en hängmatta på en sandstrand. Bakom honom finns ett turkosblått hav.

Text: Monica Nilsson

Bild: www.sxc.hu

tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela