Intranytt

Samarbetet i sydost fortsätter

Projektledare hasse odenö presenterade den 30 september sin slutrapport från sydostprojektet. vid presskonferensen samma dag var rektorerna vid de tre lärosätena eniga om att samarbetet dem emellan ska fortsätta och fördjupas.

Lars Haikola, Agneta Bladh, Hasse Odenö och Johan Sterte

Projektet har pågått sedan hösten 2004 och det övergripande målet med projektet har varit att utveckla förslag på samverkansåtgärder som resulterar i en ökad gemensam och enskild konkurrenskraft för både BTH, Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. Projektet har till stora delar genomförts inom ramen för tio olika delprojekt där minst en person från varje lärosäte deltagit.

Projektet är nu slutrapporterat och rapporten finns att läsa på BTH:s interna webbsidor. I rapportens avslutande kommentarer kan man läsa att projektledaren föreslår en strategisk allians mellan de tre lärosätena som den mest gynnsamma formen av samarbete. Denna allians skulle bygga på en ramavtalskonstruktion mellan skolorna. Den skulle kunna tillämpas inom till exempel marknadsföring och internationalisering. Projektledaren menar även att man borde kunna utveckla samarbetsformer inom antagning.

Rapporten som nu ha presenterats utgör ett beslutsunderlag för de tre lärosätenas styrelser som i sin tur fattar beslut om vilka förslag till samordning som ska genomföras. Den 28 oktober kommer ett gemensamt styrelsemöte att hållas i Växjö för de tre lärosätena.

– På det mötet kommer jag och de andra rektorerna att förslå styrelserna att de ska besluta om ett ramavtal om fortsatt samarbete och dessutom gå vidare med några av rapportens förslag till konkret samarbete, säger rektor Lars Haikola.

Vill du veta mer?

Läs rapporten

Läs mer om sydostsamarbetet

Text: Margareta Ahlström

Foto: Emma Rydh, högskolan i Kalmar

tillbaka

Redigera
Share Dela