Intranytt

Personalavdelningen tipsar

Nyanställda på högskolan

Nyanställda från och med 2005-09-01. Anställda vars beslut inte var klara 2005-10-20 finns ej med i denna uppräkning.

Bib

Stina Sunesson, biträdande projektledare

Hal

Elzbieta Nejmantowicz, sektionsadministratör

Inger Wandås, doktorand i folkhälsovetenskap

Mam

Carina Andersson, projektassistent

Micael Söderberg, universitetsadjunkt

Katrin Andersson, universitetsadjunkt

Tks

Anna Zedig, universitetsadjunkt

Jonas Svegland, universitetsadjunkt

Nya policydokument

Nu hittar du policydokumenten som gäller friskvård och rehabilitering samt riktlinjer för delpension i vår personalhandbok.

Riktlinjer för friskvård

Rehabiliteringspolicy

Riktlinjer för delpension

Ramavtal

Du kan på ekonomiavdelningens hemsida (upphandling) eller via www.avropa.nu hitta de ramavtal för hotell som staten har avtal med.

Vissa hotell i Karlskrona har avtal med BTH Alumni om billigare boende. Närmare information hittar du på vår hemsida under Alumni och Medlemsförmåner.

Ekonomiavdelnigen

www.avropa.nu

Alumnis medlemsförmåner

Text: Monica Nilsson

tillbaka

Redigera
Share Dela