Tema: samverkan i sydost

Stark gemensam forsknings- och utbildningsmiljö i sydost

Agneta Bladh, Lars Haikola och Johan Sterte

Rektorerna vid blekinge tekniska högskola, högskolan i kalmar och växjö universitet vill bygga en gemensam stark forsknings- och utbildningsmiljö for att hålla en fortsatt hög kvalitet och öka konkurrenskraften. detta tillkännagavs under en presskonferens på växjö universitet den 29 september då de tre rektorerna undertecknade ett samarbetsavtal.

För att utreda möjligheterna till fördjupat samarbete har Hans Odenö, Linköpings universitet och tidigare rektor för Mälardalens högskola, tillsatts som projektledare för ett projekt som pågår till hösten 2005. Projektet ska resultera i ett beslutsunderlag till lärosätenas styrelser som i sin tur fattar beslut om vilka förslag till samordning som ska genomföras.

Områden för vidare analys inom grundutbildning, forskarutbildning och forskning är:

  • Omvårdnad och socialt arbete
  • Ingenjörsutbildningar samt anknytande utbildningar på mastersnivå och doktorsnivå samt eventuellt civilingenjörsutbildning
  • Matematik, framför allt forskarutbildning
  • Ekonomutbildning samt anknytande utbildningar på mastersnivå och doktorsnivå
  • Lärarutbildning samt anknytande utbildningar på mastersnivå och doktorsnivå
  • Designutbildning samt anknytande utbildningar på mastersnivå och doktorsnivå
  • Administration och stödfunktioner

Vill du veta mer?

Läs hela pressmeddelandet.

PM om samverkan

Frågor och svar

Projektbeskrivning

Utdrag ur pressmeddelande 2004-09-29.

Foto: Hasse Karlsson

bakåt | till löpsedeln | nästa

Redigera
Share Dela