Gemensam marknadsföring av master och magisterutbildningar

Sedan åtskilliga år gäller en överenskommelse att peka på möjligheten att studera på magisternivå vid något av de tre lärosätena. Detta har bland annat tagit sig formen av information i respektive utbildningskatalog under rubriken ”Bli magister i sydost”, men någon sammanställning av samtliga utbildningar har inte funnits.

Styrgruppen har efterfrågat förslag till gemensamma marknadsföringsåtgärder inom strategiska områden och frågan har diskuterats vid två tillfällen då strategiska kommunikationsgruppen träffats. Ett av de områden som gruppen pekat ut som lämpligt för gemensam marknadsföring är rekrytering av sökande till de magister- och masterutbildningar som erbjuds av de tre lärosätena.

De förslag till etiska regler som en arbetsgrupp på uppdrag av SUHF har lagt fram skulle innebära att man på ett mera målmedvetet och tydligt sätt skulle kunna tilltala de grupper av studenter som är på väg att bli klara med studier på kandidatnivå vid andra högskolor och föreslå att de studerar vidare på nästa nivå i Akademi sydost.

För att få fler svenska sökande till master och magisterutbildningar och att samtidigt öka kunskapen om vårt gemensamma utbud i allmänhet har styrgruppen gett de tre informations- och kommunikationscheferna i uppdrag att upprätta en förteckning över samtliga master- och magisterprogram i sydost. Utbudet ska presenteras i en folder, en annons samt på nätet.

Målgruppen, studenter som har eller är nära att få en kandidatexamen, ska inventeras, bland annat med hjälp av LADOK-registret. Redan befintliga studenter vid Akademi sydost är en del av målgruppen.

Annonsering ska ske i lokala kår- och studenttidningar i Akademi sydost och på andra lärosäten.

I mån av tid och ekonomiskt utrymme ska annonsering ske med banners på utpekade platser på nätet. (Bokhandelssidor, DN Jobb, monster.se samt platsbanken, mfl)

Projektet startar så snart som är möjligt, omkring 2007-02-01 och avslutas 2007-03-31.

Styrgruppen välkomnade initiativet och ställde sig bakom förslaget. Samtidigt påtalade styrgruppen att utgångspunkten för marknadsföringsarbetet måste vara att hitta de studenter som är särskilt benägna att söka till något av de tre lärosätena för studier på nästa nivå. De bedöms i första hand finnas vid högskolor som saknar eller har ett svagt utbud av master- och magisterutbildningar.

Redigera
Share Dela