2008 års pristagare

 

Vid den akademiska högtiden fick tre personer ta emot pris. Årets forskare, årets lärare och priset för framstående pedagogiska insatser delades ut.

Årets forskare blev Paul Davidsson som fick ta emot pris under den Akademiska högtiden. Motiveringen för priset var:
Professor Paul Davidssons forskning håller hög internationell klass och är samtidtidigt användbar för ett flertal olika tillämpningsområden. Paul Davidssons forskningsverksamhet ligger väl i BTH:sprofil, tillämpad IT och hållbar utveckling.

Paul Davidsson har byggt upp en forskningsverksamhet som idag omfattar ett flertal forskare och doktorander. Verksamheten attraherar externa forskningsmedel såväl lokalt, nationellt som internationellt. Speciellt skall nämnas medel för utveckling av ett centrum för e-transaktioner, samt en forskarskola inom Intelligenta transportsystem.

Slutligen måste forskningen inom fjärrvärmestyrning nämnas.Forskningen har bland annat resulterat till en affärsidé, som erhållit ett flertal innovationspriser.

bild på årets pristagare

Patrik Vörén utsågs vid den Akademiska högtiden till årets lärare med motiveringen:
Patrik Vörén inbjuder med sin positiva energi till både engagemang och skaparlust i kombination med skarpa kunskaper och färdigheter som aldrig överglänser hans ödmjukhet. Han inte bara gör sitt jobb, utan ser till att jobbet andas av meningsfullhet. Även om han har händerna fulla så har han alltid tid över till studenterna.

Priset för framstående pedagogiska insatser gick i år till Peter Ekdahl. Motiveringen löd på följande vis:

Peter Ekdahl har genom sin centrala roll och medskapare till nyapedagogiska förhållningssätt bidragit till pedagogisk utveckling inom tekniska utbildningar vid BTH.

Peter Ekdahl har lett utvecklingen av de medietekniska utbildningarna vid BTH sen dess start år 2000 vid campus Karlshamn. Utbildningarna har utmärkts av att vara ett kontinuerligt och beslutsamt pedagogiskt utvecklingsarbete mot bestämda mål.

Peter Ekdahls gärning som lärare, utbildningsutvecklare och forskare
har bidragit till förnyelse av utbildningari digital teknik, som är relevant för vår samtid och samtidigt öppna mot framtidens anspråk på flexibilitet och nyskapande. 

På bilden: Från vänster årets forskare Paul Davidsson, Rektor Ursula Hass, Studentkårens ordförande Joacim Persson, Årets lärare Patrik Vörén. Saknas på bilden Pristagaren för framstående pedagogiska insatser Peter Ekdahl

Fotograf: Ola Åkeborn

Redigera
Share Dela