Intranytt # 5

Ledaren

Internationellt perspektiv utvecklar utbildning och forskning

Internationalisering ges idag nästan ett egenvärde, men dess egentliga värde är som medel för att göra utbildning och forskning bättre.

Tema internationalisering

Ett oväntat bortfall av internationella studenter

Långt färre internationella studenter än väntat har påbörjat sina studier på BTH. Var prognoserna för optimistiska?

En eftertraktad service

För att hantera den stora tillströmningen bemannade International Office den annars oanvända receptionen i Länken på Campus Gräsvik med studenter.

En mångkulturell högskola ställer krav på personalen

Erika Qvist på International Office ser tre områden där vi måste bli bättre på att förstå andras behov.

"Som att komma till paradiset"

Så tyckte Jonathan Lavigne från Frankrike att det kändes när han steg in i BTH:s lokaler för första gången.

Förtrollande vyer på biblioteket

På högskolebiblioteket på Gräsvik pågår en kulturell utställning med bilder från provinsen YunNan.

I varje nummer

Nyheter från omvärlden

Notiser hämtade från bland andra Utbildningsdepartementet och Högskoleverket

Projektet: PIITSA

Ett projekt med tjänstekvalitet i fokus.

Personalavdelningen tipsar

Tips om löneförmåner och administrativa rutiner.

Dessutom

Värdet av en krisgrupp gör sig påmint

Ett av de svåraste scenario krisgruppen föreställer sig är en tågolycka i regionen.

50 procent fler studenter i år

Antagningen till höstens kurser och program håller på att avslutas.

Webbanmälningar bidrar till ökningen av studenter

Alla typer av anmälningar till kurser och program kan nu lämnas valfritt via webben eller pappersblankett.

Doktorandsektionen - av och för doktorander

Doktorandsektionen är till för alla doktorander knutna till BTH.

Festligheter på gång

Det närmar sig Akademisk högtid.

Vidare till lokal lönenämnd

Arbetet som kvarstår med de pågående löneförhandlingarna har återupptagits.

T-banekampanj blev fullträff för BTH

En av de mer uppmärksammade kampanjerna som gjordes under sommaren var affischerna i Stockholms tunnelbana.

Redaktionellt

Nästa nummer kommer ut den 29 oktober

Redigera
Share Dela