Tidigt intresse för historia och het debatt om snapphanar

Karl Bergman

Hans namn har synts en hel del i tidningarna den senaste tiden. framförallt är det SVTs dramatisering och dokumentär om snapphanarna som fått historikern att skriva debattartiklar.
- Det upprör mig. jag kan se paralleller till en senare tids konflikter om etnicitet och nationalism och på ett omedvetet sätt förs det in igen nu, säger Karl Bergman, universitetslektor och historiker vid BTH.

Karl Bergman är historiker. Han har skrivit en avhandling om 1600-talets Blekinge och från den är det ett moment han fortfarande använder, nu i sin undervisning på Fysisk planering på BTH.
- Det jag fortfarande använder mig av är hur människor förhåller sig till ett rum. Jag tror att vi av existentiella skäl alltid förhåller oss till ett rum på något sätt. Det har med identitet, behovet av skydd och gränser att göra, säger Bergman.

Karl Bergmans intresse för historia väcktes tidigt. Han säger att han minns hur historieboken från folkskolan såg ut och att han av olika skäl tidigt blev uppmärksam på gränser.
- Jag tror att det i all vetenskap finns ett personligt skäl till valet av ämne, det är en bra drivkraft, men vi är inte så objektiva som vi tror.

Under julen visade SVT en serie i tre delar samt en dokumentär om Snapphanarna. Strax därefter syntes Karl Bergmans namn under debattartiklar i lokaltidningarna där han hävdade att Sveriges Television bidrog till en aningslös historieskrivning.
- Det upprör mig. Jag kan se paralleller till en senare tids konflikter om etnicitet och nationalism och på ett omedvetet sätt förs det in igen nu. Jag blir förbannad och trött. I dokumentären visas föreställningen från 50-talet, trots att det har skrivits och forskat mycket om ämnet, säger Karl Bergman.

Han hade hellre sett att man hade redovisat tre olika perspektiv på konflikten. Ett perspektiv som redovisade den traditionella "storsvenska" bilden av vad som hände. Ett andra perspektiv där man presenterade den lokalhistoriska berättelsen och ett tredje perspektiv som kunde presentera det moderna forskningsläget. Det skulle då vara möjligt att göra jämförelser menar Bergman.
- Med den typen av dramaturgi som man använde i dokumentären försöker man harmonisera händelserna. Jag tycker det är allvarligt att man tränar folk att analysera komplicerade konflikter med hjälp av etniska termer. Här finns ett obehagligt historiebruk med koppling till vår egen tids konflikter.

Karl Bergman är väldigt intresserad av hur historia brukas i konflikter. I exempelvis Karlskrona är historiska argument vanliga i argumentationen mot olika förändringar i staden.
- Det finns ingen given sann historia, säger han.

Trots att han deltagit i debatten om Snapphanarna lockas Karl Bergman inte av att stå i det offentliga ljuset.
- I det här fallet kände jag att jag skulle delta i debatten, men sedan när man är mitt uppe i det inser man att det tar alldeles för mycket energi. Den här debatten räcker nu. Samtidigt så får man som akademiker inte dra sig tillbaka, det finns ju en poäng med att föra ut det man forskat om.

Text och bild: Sara Persson

Redigera
Share Dela