Intranytt

BTH:s personaltidning, nummer 5, 2007

Röda höstblommor

Ledare

Välkommen till höstens första Intranytt

Nu har jag varit igång som rektor här vid BTH i 2,5 månad, och jag börjar bli lite varm i kläderna. Först och främst vill jag tacka för det varma och positiva sätt jag blivit välkomnad på, både av er kollegor och av er som är våra samarbetspartners.

Krönika

Som en tysk turist på solsemester

Det var semestervecka tre. Under de två veckor som passerat hade varenda låda och garderob städats. Nu fick det bära eller brista. Det duger ju inte att komma tillbaka till jobbet blekare än en tysk turist på solsemester.

Övriga artiklar

En bokslukare är ny sektionschef på TKS

Efter nio år på Högskolan i Kristianstad kommer Katarina Olsson nu till Blekinge Tekniska Högskola. Hon är ny sektionschef för sektionen för Teknokultur, Humaniora och Samhällsbyggnad.

Klimatledare utsedd till hedersdoktor vid BTH

Fakultetsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola beslöt vid sitt sammanträde den 7 september att utse Göran Carstedt, som bland annat är ledare för Clintoninitiativet mot global uppvärmning, till hedersdoktor. Promoveringen kommer att ske vid BTH:s akademiska högtid den 12 oktober.

Efteranmälningar via sms från mobilen

För första gången erbjuder Blekinge Tekniska Högskola i år möjligheten att efteranmäla sig till höstens kurser och program via sms.

– Så vitt jag vet är vi den första högskolan i landet som gör detta, säger Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen.

BTH uppmärksammas för lyckat alkoholförebyggande projekt

Blekinge Tekniska Högskola har utsetts till månadens IQ-projekt för sitt framgångsrika arbete med alkoholfrågor.

– Det känns väldigt bra att vi blir uppmärksammade nationellt för vårt arbete, säger May Gulis som är ansvarig för projektet.

BTH ger utbildning Costa Rica

Under det kommande året kommer Blekinge Tekniska Högskola att genomföra en utbildning i Costa Rica för att stärka kompetensen hos chefer och anställda inför avregleringen av telemarknaden i landet.

En hälsning till alla faddrar

May Gulis har ständig mailkontakt med Josephs Adeniyis hustru Yetunde och har bett henne skicka ett foto av henne och barnen. De har flyttat till Nigerias huvudstad Lagos och Yetunde jobbar på ett mindre cateringföretag.

Hälsa och hopp inom omvårdnad

Mitt intresse för att veta mer om begreppen hälsa och hopp inom omvårdnad har växt fram under min tid som sjuksköterska inom långtidsvård och geriatrik. I min avhandling har jag visat att det går att undervisa om hälsa på olika sätt.

Nya pengar för utveckling av examensarbete inom programvaruteknik

Universitetslektor Robert Feldt vid Blekinge Tekniska Högskola får pengar för att utveckla magisterexjobben i programvaruteknik. I ett tvåårigt projekt tillsammans med två andra högskolor skall examensarbetena knytas närmare både industri och forskning.

Hur jämlika är vi på BTH?

Att BTH ska vara en arbetsplats där det råder jämlikhet och jämställdhet tar nog alla som självklarhet. Att ingen blir trakasserad på grund av kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning likaså. Men är det så? Möts alla med respekt? Det tänker Jämlikhetsgruppen vid BTH ta reda på.

Miljöpris till sambila.se

Landstinget Blekinge miljöpris på sammanlagt 20 000 kronor går i år till Majid Ahmadian och Rebecca Östergren. Pristagarna har byggt upp webbplatsen sambila.se som är en kostnadsfri tjänst för privatpersoner som söker någon att samåka med.

Matematikforskare vid BTH fick exklusivt stipendium

Elisabeth Rakus-Andersson, matematikprofessor vid BTH, fick nyligen ett stipendium från Kungliga Vetenskapsakademin på 20 000 kr från Stiftelsen G.S. Magnussons fond.

Två fullspäckade dagar om hur vi bygger staden

850 deltagare lockades till Karlskrona för att under två hela dagar diskutera ”Hur bygger vi staden” vid årets plan- och byggdagar. Konferensen är Boverkets största och arrangerades i år i samarbete med BTH och Karlskrona kommun.

Charrette om huvudcampus Karlskrona

73 personer från BTH deltog i den charrette som gick av stapeln i mitten på juni. Under två dagar diskuterades tankar och idéer på hur campus Gräsvik ska utvecklas och förändras när det blir huvudcampus 2010.

Fyra alternativ och fokus på hållbarhet

De tre arkitekter som deltog i charretten i juni har fått i uppdrag av BTH att utarbeta några alternativa planer för hur Campus Gräsvik kan disponeras när man bygger nytt. Fyra alternativ presenterades och man satte även fokus på hur man kan bygga ett hållbart campus.

Nyanställd personal vid sektionen för Hälsa

Amina Jama och Catherin Persson är nyanställda på HAL.

En bro för hållbarhet

Tack från Lars Haikola

Dessutom

Personalavdelningen informerar

Redaktionellt

Redigera
Share Dela